HejaOlika Edition Skåne

Så här kan fler personer med funktionsnedsättningar få jobb. HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad presenterar idag fem åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta.

Ridning har många läkande och hälsosamma sidor. Det hävdar de experter som Föräldrakraft träffat. Och allt fler föreningar erbjuder nu ridning för personer med funktionsnedsättning.
Men det finns en stor orättvisa. Skill­naderna mellan landsting och även mellan habiliteringar i synen på så kallad ridterapi är gigantisk. ­ För dyrt, säger somliga. En god ­investering med goda och bestående effekter, säger andra.

Tre ungdomar, fyllda av framtidstro, bevisar att det inte är kört på arbetsmarknaden för att man har en funktionsnedsättning. - Nu tänker folk lite annorlunda när man möter dem på stan.

En rättvisare arbetsmarknad för ungdomar med funktionsnedsättningar efterlystes på ett idéseminarium på Furuboda folkhögskola i Åhus. En lösning som föreslogs är ambassadörer som är insatta i funktionsnedsättningen och som skapar trygghet före och under anställningen.