Durewall Institutet

Durewall Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetsplats för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde och hela organisationen.

Att få ny breddad eller fördjupad kunskap och tid att dela sina erfarenheter med andra, är förutsättningar för utveckling. För att kunna göra ett ännu bättre arbete och bidra ännu mer till sin organisation.

Durewall Institutet är Sveriges äldsta utbildningsföretag och ett av de främsta företagen inom utbildning och kompetenshöjande insatser för chefer, medarbetare och anhöriga inom vård, omsorg och skola. Vi erbjuder även utbildningar för personalgrupper som i sitt arbete riskerar att möta utagerande och/eller hotfulla personer. Det kan t ex vara butikspersonal, handläggare m fl.

Vi erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande insatser i hela landet. Alltifrån kortare föreläsningar till längre utbildningar, öppna eller skräddarsydda och handledning.

 

Aktuella produkter

utbildning

Webbaserad utbildning i grundläggande förflyttningskunskap

utbildning

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Göteborg