Annons för utbildning om helhetslösningar som anordnare
Annons för utbildning om helhetslösningar som anordnare

 

Annons för utbildning om helhetslösningar som anordnare
Harald Strands blogginlägg

Pufftext blog

Rättshjälp är inte med i den pågående LSS-utredningen, vad jag sett, trots att det skulle lösa ministerns aversion mot assistansbolagens jurister.

Pufftext blog

Igår utsågs ”Bästa LSS kommun 2017”, en utmärkelse som min kommun Botkyrka haft det senaste året och som inneburit en stolthet hos främst de anställda.

Pufftext blog

Oftast döljer sig en attityd att LSS-gruppen ”redan fått för mycket”. Att gruppen och deras anhöriga ”ska vara tacksamma”, skriver Harald Strand i ett nytt blogginlägg.

Pufftext blog

Sedan strör partiledaren salt i såren med att ”vägen till oberoende är eget arbete, inte bidrag.”

Pufftext blog

Det är oroande att ansvariga för LSS inte förstår det svenska språket.

Pufftext blog

Men liksom i dagens ”nådiga lunta” är vissa personer viktigare än andra! Vår LSS-grupp är inte så stor och därför oviktig för våra makthavare?

Pufftext blog

Det nya mantrat från chefer i offentlig förvaltning är ”vi saknar resurser” alternativt ”vi behöver fler resurser”.

Pufftext blog

Är det så att politikerna i verkligheten saknar vilja att göra något åt LSS-gruppens prekära ekonomiska situation?

Pufftext blog

Problemet för mig, som strider för att LSS-gruppen ska få de goda levnadsvillkor som lagen utlovar, är att jag vet att väldigt få i gruppen har lönebidrag.

Pufftext blog

Döm inte ut gruppbostad som LSS-insats. Döm ut de ansvariga i kommunen och de privata utförarna!