Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan
Harald Strands blogginlägg
Problemen för de som berörs blir ju inte mindre för att vi byter ord. Men faktiskt kanske stödet blir sämre?
Det är naturligtvis förödande för LSS utveckling om vi i intresseorganisationerna inte är överens om vad som behöver göras i framtiden. Och hur verkligheten ser ut idag.
Du har inte varit en bra minister för funktionshinderfrågor och definitivt inte för LSS.
Rättshjälp är inte med i den pågående LSS-utredningen, vad jag sett, trots att det skulle lösa ministerns aversion mot assistansbolagens jurister.
Igår utsågs ”Bästa LSS kommun 2017”, en utmärkelse som min kommun Botkyrka haft det senaste året och som inneburit en stolthet hos främst de anställda.
Oftast döljer sig en attityd att LSS-gruppen ”redan fått för mycket”. Att gruppen och deras anhöriga ”ska vara tacksamma”, skriver Harald Strand i ett nytt blogginlägg.
Sedan strör partiledaren salt i såren med att ”vägen till oberoende är eget arbete, inte bidrag.”
Det är oroande att ansvariga för LSS inte förstår det svenska språket.
Men liksom i dagens ”nådiga lunta” är vissa personer viktigare än andra! Vår LSS-grupp är inte så stor och därför oviktig för våra makthavare?
Det nya mantrat från chefer i offentlig förvaltning är ”vi saknar resurser” alternativt ”vi behöver fler resurser”.

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se