Harald Strands blogginlägg

Jag vill ha en Merca i stället för den Ford jag har idag! Men Mercan är för dyr och eftersom jag måste betala själv har jag inte råd. Dessutom fungerar min Ford bra för mina behov.

Om ni som jag skulle scanna media för artiklar om LSS, så skulle ni bli förvånade över att så många politiker och företrädare för funktionshinderrörelsen påstår att gruppbostad enligt LSS ä

Det är lätt att vara ögontjänare, att känna av hur du skall bli populär genom att lova förbättringar, som någon annan skall leverera.

Enligt en nyligen publicerad rapport från SEB har svenska hushåll aldrig varit rikare än nu. Tyvärr är det dock mycket länge sedan rikedomarna varit så ojämnlikt fördelade.

Alla intresseorganisationer som företräder LSS-personer måste hålla ihop!

Vi lämnar den matematiska betydelsen av den gemensamma nämnaren åt sidan och använder begreppet istället för att beskriva orsakssamband, det vill säga den röda tråden i ett antal h

En liten grupp försvinner lätt i den offentliga debatten. Är sedan gruppen dessutom inte högljudd av den enkla anledningen att man inte kan vara ute i samhället, så är det kört!

BLOGG. Karl Grunewald skrev i ett inlägg på reclaimLSS just denna rubrik!

Rörelsen är verkligen på marsch. Och det är väldigt roligt att politikerna är intresserade av LSS igen.
LSS beskriver tio olika insatser, men det finns ytterligare en som jag brukar kalla den 11:e insatsen. Den heter Individuell plan och är klart undervärderad.