Blogginlägg av Harald Strand

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Jag vill ha en Merca!

Jag vill ha en Merca i stället för den Ford jag har idag! Men Mercan är för dyr och eftersom jag måste betala själv har

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

En gruppbostad är ingen institution

Om ni som jag skulle scanna media för artiklar om LSS, så skulle ni bli förvånade över att så många politiker och företrädare för funktionshinderrörelsen

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Ögontjänare

Det är lätt att vara ögontjänare, att känna av hur du skall bli populär genom att lova förbättringar, som någon annan skall leverera. I politik

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Enade vi stå, söndrade vi falla

Alla intresseorganisationer som företräder LSS-personer måste hålla ihop! Särskilt nu när LSS angrips från många håll; från regeringen, från kommuner och från media, för att

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Den gemensamma nämnaren

Vi lämnar den matematiska betydelsen av den gemensamma nämnaren åt sidan och använder begreppet istället för att beskriva orsakssamband, det vill säga den röda tråden

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS-gruppen är för liten!

En liten grupp försvinner lätt i den offentliga debatten. Är sedan gruppen dessutom inte högljudd av den enkla anledningen att man inte kan vara ute

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Vi är låsta av juridiken!

BLOGG. Karl Grunewald skrev i ett inlägg på reclaimLSS just denna rubrik! Han skrev också ”Omsorgerna har kört in i en juridisk återvändsgränd och glädjen,

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Heja, manifestationer!

Rörelsen är verkligen på marsch. Och det är väldigt roligt att politikerna är intresserade av LSS igen.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Den 11:e insatsen i LSS

LSS beskriver tio olika insatser, men det finns ytterligare en som jag brukar kalla den 11:e insatsen. Den heter Individuell plan och är klart undervärderad.

Harald Strand.

Den 11:e insatsen i LSS

I paragraf 9 i LSS räknas de speciella 10 insatserna som lagen omfattar upp och beskrivs. Personlig assistans är en av dessa, den dyraste men

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Bitter!

Några av deltagarna på en föreläsning av de som jobbar i LSS-verksamheter, tyckte att jag var ”bitter” när jag föreläste om hur LSS numera tolkas.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Fattigdom ger inte goda levnadsvillkor!

Inför partiernas budgetpresentationer talas ofta om fattigpensionärer och hur man vill kompensera denna grupp. Pensionärer har bland annat fått skattereduktioner i flera steg under senare år. Men LSS-gruppen som vuxna glöms alltid bort ekonomiskt.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

19 procent!

När vi diskuterar ”LSS-utredningen” är det personlig assistans debatten nästan helt handlar om, men den gruppen utgör bara 19 procent av alla med LSS.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Oseriös retorik av Expressen igen

Jag brukar inte namnge någon speciell person när jag påpekar att media vilseleder. Men Dahlberg är en makthavare i media vilket gör att jag nu gör ett undantag. Hon öppnar sin ledare 15 oktober: ”Det är ansvarslöst att blunda för de stora missförhållandena kring assistansersättningen. Att Jan Björklund (L) går i bräschen för denna populism är beklämmande”. Här kastar hon sten i glashus!

Harald Strand.

Gruppbostad är bra!

Den näst största av LSS insatser är särskilt boende, gruppbostad samt servicebostad räknat i antal personer, knappt 28 000.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

LSS är mer än personlig assistans

Nu har diskussionerna om direktiven till LSS-utredaren spårat ut. Det är en ensidig fokusering på assistansersättning och personlig assistans. Det är allvarligt då 75 procent av LSS-personerna har de övriga insatserna i LSS.