Blogginlägg av Harald Strand

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Ställ inte utsatta mot varandra!

Jag och några andra personer i FUB har i många år jobbat på att vår kommun ska bli en bra kommun för personer som tillhör LSS. Det har inte varit en lätt resa.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Oro för attitydförändring!

Det jag ser och förskräcks av är att politiker öppet visar sitt motstånd mot LSS och sitt lagtrots med motiveringar som ”kostnadsöverdrag” och ”budgetavvikelse”.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Ikväll är jag upprörd

Tre artiklar i HejaOlika får mig att fundera över vad ledande politiker och tjänstemän har för syn på funktionshindrade.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Det tål att upprepas

Jag lärde mig av min företagscoach, att när jag själv börjar tröttna på att upprepa ett budskap – då börjar din omgivning att lyssna!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Kontrollerad ilska

De bevingade orden ”Vi åldras med värdighet” har kanske en uns sanning?

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Normalisering

Ibland blir jag arg på medveten dumhet och inspirerad att skriva! Som ni ser i rubriken handlar det om (miss)tolkningar av normaliseringsbegreppet. För att förstå begreppet behövs en historisk återblick.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Kontinuitet

Kontinuitet är en av de viktiga grundläggande principerna i LSS!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Oförskylld fattigdom

Jag tror att de flesta politiker är överens med mig, att bara för att du har större funktionshinder skall du inte behöva leva på socialbidrag större delen av ditt liv!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Olika

Alla människor är olika, men alla människor har lika värde! Inte många politiker säger emot, men samtidigt har DE blivit mer lika.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Lycklig utan pengar

Det finns gamla ordspråk om att ”pengar gör ingen lycklig”. Kanske är det så för de som har gott om pengar i aktier, fastigheter, bilar, båtar, konst och annat, där hela deras tid, likt i Monopolspelet jag spelade som ung, går åt att öka sin fiktiva förmögenhet i stället för att njuta av sina pengar. Men för den som är fattig betyder pengar mycket för välbefinnandet.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Värdegrund

Problemet med LSS är inte otydlighet eller kostnader! LSS är en pluslag för ett fåtal funktionshindrade som ”behöver mer för att få lika”, som det sas i propositionen.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Bättre förr

När jag skriver om LSS-skolan här på Dagens Omsorg får jag anledning att läsa LSS-propositionen ordentlig många gånger igen. Det är något jag skulle vilja att alla som har något ansvar för lagen skulle göra frivilligt – inte minst våra jurister i Förvaltningsdomstolarna!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Uppföljning

För ett år sedan kom första numret av Dagens Omsorg inför Almedalsveckan 2014. I det numret fick jag 10 frågor från redaktören. En fråga var ”Vad hoppas du på nu?”

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Vem har ansvaret för att hyran i gruppbostad är alldeles för hög?

Varför är hyran i en gruppbostad så hög att personer med rätt till LSS-insatser inte har råd att bo där? LSS talar om “avgift” när det i själva verket är hyra som hyresgäster i LSS bostäder betalar för sin bostad. Misstaget att kalla det avgift har fått mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Varför piska?

Jag läser åter i en rapport från en myndighet ”att regeringen måste öka det ekonomiska incitamentet för unga att gå vidare till arbete”. Precis som problemet låg hos de enskilda – att de är arbetsskygga.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Avledning och negligering

Det finns två fungerande strategier för att avsluta ett besvärligt samtal. Den ena är att du inte låtsas höra – negligera. Den andra är att du pratar om något helt annat – avleda.