Blogginlägg av Harald Strand

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Minnen dyker upp

I mitt arbete att skriva inledningen till ”LSS skolan” här på Dagens Omsorg, började jag plötsligt fundera på egen historia med min son. Vad hände då LSS ersatte Omsorgslagen? Blev det bättre?

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Det bidde en tumme!

Personer med funktionsnedsättning som har aktivitets- eller sjukersättning får möjligtvis 75 kronor ”löneökning” i månaden i föreslagen budget från S-MP-V för 2015, trots alla omnämnanden i regeringsförklaringen!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Rättvisa – enkelt att säga, men…

Rättvisa är ett enkelt begrepp som nästan alla tycker är fundamentalt viktigt. På samma sätt som jämlikhet och alla personers lika värde. Men för de flesta blir det ord utan mening, när det kommer till praktisk handling.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Attityder och bemötande

Att ha en medfödd utvecklingsstörning har i de flesta kulturer inneburit att du utsatts för förakt och löje samt ofta även ovärdig och omänsklig behandling. Så även i Sverige, som vi kan läsa i Karl Grunewalds bok ”Från idiot till medborgare”.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Den viktiga LSS-handläggaren

Var tredje socialsekreterare funderar på att byta jobb visar en doktorsavhandling av forskaren Pia Tham. Slutsatser som fackföreningen Vision drar är att antalet ärenden per handläggare skall minskas.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Gruppen funktionshindrade är osynlig igen!

Nu är det snart den stora valdagen!
Jag har lyssnat på de flesta valdebatterna och partiledarutfrågningarna i olika TV. Ingen har där nämnt gruppen funktionshindrade och/eller LSS.