Blogginlägg av Harald Strand

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Allas lika värde

Uttrycket “allas lika värde” har börjat användas mer frekvent igen – men kanske inte som det var tänkt – utan mer som ett tillhygge i debatter för att nedvärdera sina opponenter.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Solidaritet

Jag undrar om solidaritet fortfarande lever? Alla (nästan) är överens om alla människors lika värde. Och att vi ska hjälpa de som har det svårt och att de med störst behov ska prioriteras av samhället.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Företrädare

Jag har varit företrädare för min son i 35+ år. Det var som för alla andra föräldrar naturligt i 18 år till han var myndig – men ändå inte!

Vem kan man lita på?

Mikael Wiehe skrev visan ”Vem kan man lita på” i början av 1970-talet. Visan har den återkommande refrängen ”vem i hela världen kan man lita på?” – något jag som förälder undrat över sedan min son föddes i mitten av 70-talet.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Reflektioner

För ett antal år sedan skrev jag att LSS-verksamheter för barn och unga vuxna verkade fungera rätt bra. Jag hörde väldigt få klagomål från yngre föräldrar. Det gladde mig då jag jämförde med egen sämre erfarenhet, som jag skrev om i förra inlägget här på bloggen.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Minnen dyker upp

I mitt arbete att skriva inledningen till ”LSS skolan” här på Dagens Omsorg, började jag plötsligt fundera på egen historia med min son. Vad hände då LSS ersatte Omsorgslagen? Blev det bättre?

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Det bidde en tumme!

Personer med funktionsnedsättning som har aktivitets- eller sjukersättning får möjligtvis 75 kronor ”löneökning” i månaden i föreslagen budget från S-MP-V för 2015, trots alla omnämnanden i regeringsförklaringen!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Rättvisa – enkelt att säga, men…

Rättvisa är ett enkelt begrepp som nästan alla tycker är fundamentalt viktigt. På samma sätt som jämlikhet och alla personers lika värde. Men för de flesta blir det ord utan mening, när det kommer till praktisk handling.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Attityder och bemötande

Att ha en medfödd utvecklingsstörning har i de flesta kulturer inneburit att du utsatts för förakt och löje samt ofta även ovärdig och omänsklig behandling. Så även i Sverige, som vi kan läsa i Karl Grunewalds bok ”Från idiot till medborgare”.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Den viktiga LSS-handläggaren

Var tredje socialsekreterare funderar på att byta jobb visar en doktorsavhandling av forskaren Pia Tham. Slutsatser som fackföreningen Vision drar är att antalet ärenden per handläggare skall minskas.

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Gruppen funktionshindrade är osynlig igen!

Nu är det snart den stora valdagen!
Jag har lyssnat på de flesta valdebatterna och partiledarutfrågningarna i olika TV. Ingen har där nämnt gruppen funktionshindrade och/eller LSS.