Annonsera i nyhetsbrevet från HejaOlika och Föräldrakraft

Annonspriser för nyhetsbrevet

HejaOlikas digitala nyhetsbrev utkommer en eller flera gånger per vecka. Utskicket omfattar mer än 5 000 epostadresser.

Nyhetsbrevet är responsivt och anpassar sig helt till visning i mobiltelefoner för bästa tänkbara läsbarhet.

(Moms tillkommer på alla priser.)

 

Format A
500 x 100 px
Alternativt 540 x 108 px (då går bannern kant i kant, inga marginaler)
Bannern storleksförändras vid visning i mobil.
Placering överst i nyhetsbrevet eller mellan artikelpuffar.

Format B (rekommenderat format - fungerar bäst i mobilen!)
240x240 pixlar
Ingen storleksförändring i mobilen.Priser format A:
1 införande: 5 000 kr.
2 införanden: 8 500 kr (vid samtidig bokning).
3 införanden: 11 000 kr (vid samtidig bokning).
4 införanden: 13 000 kr (vid samtidig bokning).
Begärd placering (för att garanteras översta placeringen) 25 procent tillägg.

Priser format B:
1 införande: 4 000 kr.
2 införanden: 7 600 kr (vid samtidig bokning).
3 införanden: 9 900 kr (vid samtidig bokning).
4 införanden: 11 400 kr (vid samtidig bokning).

Pris på fler än fyra införanden offereras.

Annonspriser och format för nyhetsbrevet.