Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Funkisrörelsen kan vinna striden om ersättningen

Alliansen vill stoppa sämre villkor för blinda och gravt hörselskadade
Riksdagens beslutar om handikappersättningen den 30 maj.
Riksdagens beslutar om handikappersättningen den 30 maj.

Annonser

Annons för Nordens Ark.

 

Annonser

Annons för Nordens Ark.

 

Annons för boken När du ler stannar tiden.

 

Annons för Humana
Annons för durewall.se
Annons för Etac.
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för boken June Folkhögskola

 

De fyra allianspartierna ställer sig nu bakom funktionshinderrörelsens krav på bibehållen ersättning för blinda och gravt hörselskadade.

M, L, C och KD har lämnat in en gemensam motion om att behålla dagens regler och motsätter sig därmed regeringens proposition som innebär försämrad ersättning för denna grupp.

Så här skriver allianspartierna i motionen.

”Regelverket idag är konstruerat så att blinda och gravt hörselskadade är garanterade handikappersättning på en viss nivå. Regeringen vill nu avskaffa denna bestämmelse för att istället hänvisa dessa grupper till individuella bedömningar av vilka merkostnader deras funktionsnedsättning medför.

Vi menar att detta skapar en onödig byråkratisering av stödet, samtidigt som det riskerar innebära försämringar för dessa grupper jämfört med hur ersättningen ser ut idag. Vi ser inte behovet av att blinda eller gravt hörselskadade individuellt ska behöva styrka sina omkostnader då dessa funktionsnedsättningar i hög grad generellt medför liknande behov för alla som drabbas av dem.”

I ett pressmeddelande säger Synskadades Riksförbund att även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska mot förslaget att försämra handikappersättningen.

- Som blind har jag många merkostnader som det inte är rimligt, eller som inte går att redovisa, för mig ofta kopplat till att jag behöver ledsagning för att kunna leva ett självständigt liv, säger Håkan Thomsson.

- Om förslaget stoppas i riksdagen kommer gravt hörselskadade och blinda själva även fortsättningsvis kunna välja hur de använder handikappersättningen och till vilka merkostnader.

Den 30 maj väntas riksdagen fatta beslut.

Annonser
Annons för Humana
Annons för durewall.se
Annons för Etac.
Annons för Nordens Ark.

 

Nya kommentarer

Harald lyfter en mycket…

Harald lyfter en mycket viktig aspekt. Det är oerhört viktigt att de människor som har svårt att föra sin talan...

Tveksam slutsats

Jag känner en viss oro för att skribenten på Socialstyrelsen vill få oss att tro att flickor alltid missgynnas....

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se