Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Inte välkommen på högskolan - om du har funktionsnedsättning?

”Alla måste bli bättre på att förstå dessa studenters utmaningar”
Karin Röding. Foto: Kristian Pohl.
Karin Röding. Foto: Kristian Pohl.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

Inte välkommen. Så upplevs högskolan av studenter med funktionsnedsättning enligt en rapport som släpps idag.

Studenter med funktionsnedsättning har det extra tufft både med ekonomin och psykosocialt. De är missnöjda med utbildning och studier, trivs inte på högskolan och vill inte skylta med sin funktionsnedsättning.

”Den svenska högskolan ska vara öppen och erbjuda lika möjligheter – men studenter med funktionsnedsättning har svårare att klara både studietakt och ekonomi. De känner sig heller inte välkomna i högskolemiljön”, skriver Universitets- och högskolerådet, UHR.

UHR:s rapport visar att dessa studenter har betydligt svårare att klara ekonomin jämfört med andra studenter.

De stressas också av kraven på att bli godkända för att få fortsatta studiemedel, samtidigt som få av dem känner till att de kan få fullt studiemedel även vid deltidsstudier, skriver UHR.

Alla måste bli bättre på att förstå dessa studenters utmaningar

Lärosätena har samordnare för studenter med funktionsnedsättning – men bara en av fyra studenter har kontakt med dem. Många känner inte till att möjligheten finns.s.

– Alla som är verksamma inom högre utbildning behöver bli bättre på att bemöta dessa studenter och visa mer förståelse för deras utmaningar. Det är en förutsättning för att de ska få lika möjligheter som andra att ta sin högskoleexamen, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR, i en kommentar.

 

Länk till UHR:s information och rapporten för nedladdning

Annonser
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se
Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se