Projekt StrÅng – Stress- och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning

Björklöv
UTBILDNING

Personer med rörelsenedsättning har ofta sämre levnadsförhållanden än personer utan rörelsenedsättning. De upplever ofta en hög stressnivå i vardagen, kopplat till sin funktionsnedsättning och hur samhället fungerar i stort. Många med rörelsenedsättning har dessutom svårare att tillgodogöra sig de stress- och ångesthanteringsmetoder som finns.

Detta vill Projekt StrÅng ändra på. Välkommen att ta del av projektets arbete så här långt. 

Projekt StrÅng är ett treårigt projekt som vill förebygga stress och utveckla metoder för unga vuxna med rörelsenedsättning, som upplever stress eller ångest.

Möt projektgruppen och ta del av vad projektet kommit fram till så här långt, bland annat genom 16 intervjuer de utfört med personer med rörelsenedsättning. Hör mer om vad som kommer att hända framöver, deras planerade stresskurser samt den metodbok som skall tas fram projektets sista år.  

 

När: 9/2 8.30-9.15
Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Frukostseminarium, frukost/fika finns att köpa
Anmäl deltagande till sara.nordenfelt@brackediakoni.se

 

 

Organisation

Bräcke diakoni

Typ av utbildning

Korta kurser

Ämnesområde

Utbildningsplatser

Publicerad

2016-12-07
Annika Kempe