Utmanande beteende

Bild på ett pussel
KONFERENS

Petra Björne, som ingick i Socialstyrelsens expertgrupp vid framtagande av rekommendationer hur man kan arbeta för att minska utmanande beteende i LSS-verksamhet samt Anna Barsk Holmbom leder en dag för dig som arbetar som assistansanordnare för personer med ett utmanande beteende.

Grundfrågan under dagen kommer att vara hur ni arbetar med att tillgodose era uppdragsgivares behov. Hur kartlägger ni utmanande beteende när det händer och hur analyserar ni sedan den kartläggning ni gjort.

Observera att endast det första passet är av ren föreläsningskaraktär. Resten av dagen består av diskussion och erfarenhetsutbyte. Kursen kräver därför att deltagaren har viss erfarenhet från området.

Organisation

ABH Utbildning och Rådgivning
Bild på ABH Utbildnings logga

Typ av utbildning

Korta kurser

Ämnesområde

Utbildningsplatser

Publicerad

2017-02-04
Anna Barsk Holmbom