Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap – Stockholm

Durewall Institutets logotyp

 

Rolig och givande utbildning

Instruktörsutbildning Förflyttningskunskap. Du får en bred och djup utbildning som ger dig möjlighet att utbilda dina kollegor i assistentgruppen. Perfekt för dig som t ex är anhörig arbetsledare. På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt kan ni upprätthålla kunskapen kring trygga förflyttningar, ergonomi och bemötande. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och givetvis en mycket gedigen kunskap i förflyttningskunskap.

Du får kunskap som gör dig flexibel och lösningsfokuserad vid förflyttningssituationer. Kan göra riskbedömningar, vilket ger en minskad risk för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett tryggt, säkert och behagligt sätt. Arbetssättet tillvaratar både dina behov av en skonsam arbetsteknik och vårdtagarens möjligheter att vara delaktig.

Utbildningen omfattar totalt 7 dgr praktisk träning fördelade på två tillfällen.

Utbildningen genomförs i Göteborg och i Stockholm.

Startdatum: 9/15/2020

Slutdatum:

Sista anmälningsdag: