Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd – Göteborg

Durewall Institutets logotyp

 

Praktisk utbildning med tydlig etisk värdegrund

Instruktörsutbildning Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen omfattar sammanlagt 10 dgr fördelade på tre tillfällen med ca 4 veckor mellan varje tillfälle.Som arbetsplatsinstruktör i Durewallmetoden kommer du att vara delaktig i att skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskamrater samt för personen ni arbetar med. Vår instruktörsutbildning riktar sig i första hand till dig som arbetar inom personlig assistans, äldreomsorg, LSS, skola, socialt arbete eller liknande verksamhet.

Durewallmetoden är en principbaserad metod, vilket innebär att vi utgår från 10 principer för hur vi agerar i bemötande och hantering av utmanande beteenden. Utifrån dessa principer kommer du som instruktör  kunna planlägga en utbildning som är anpassad efter er arbetsplats specifika förutsättningar och problemställningar.

Utbildningen ger dig kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och lågaffektivt bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden.Du får kunskaper i pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och självskydd till dina arbetskamrater.

Kännetecknande för våra utbildningar är att de bygger på ett medmänskligt förhållningssätt och bemötande. Empati, etik, omsorg, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen är anpassad för att hålla kurser på den egna arbetsplatsen. För att arbetsplatsinstruktörerna skall vara uppdaterade, och utbildningarna kvalitetssäkrade, förlängs instruktörsintyget regelbundet via fortbildning.

Startdatum: 2/25/2020

Slutdatum: 2/27/2020

Sista anmälningsdag: