Misa Bondegatan

 

Vill du genom din dagliga verksamhet hitta en plats i arbetslivet? Tillsammans med dig lyfter vi fram dina resurser och starka sidor, sen matchas du mot en arbetsplats som passar dig! Vi vänder oss till dig som har en diagnos inom autismspektrum, ASD, autism eller Aspergers syndrom, att komma närmare arbetslivet. På Misa arbetar vi individuellt, du styr och vi stöttar!

Om verksamheten och inriktning

På Misa får du träffa dina arbetskonsulenter. Tillsammans sätter ni upp mål för vad din tid hos oss ska leda till och vad din verksamhet ska innehålla. De flesta som kommer till oss vill hitta en plats i arbetslivet.

Utifrån dina kunskaper, resurser och starka sidor, ska dina arbetskonsulenter hjälpa dig att hitta arbetsplatser med rätt arbetsuppgifter som passar dig. De finns också med dig på plats för att se till att allt fungerar. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål.

Specialkompetens

Personalen på Misa är välutbildade – socionomer, beteendevetare, studie- och yrkesvägledare. Alla har hög kompetens om Aspergers syndrom och andra närliggande diagnoser. På Misa är alla utbildade i Supported Employment som enligt evidens är den bästa metoden för att stötta till arbetslivet.

Andra aktiviteter

Vi har ett antal aktiviteter för dig som kanske letar efter ny arbetsplats eller som vill varva ditt jobb med aktiviteter tillsammans med andra. Varje dag erbjuder vi någon aktivitet och erbjudandet varierar över tid och efter behov. Det kan vara dataspelutbildning, grafikkurs, diskussionsgrupper eller fysisk träning som till exempel gym eller badminton.

 

Anordnare: Misa AB

Uppgiftslämnare: Camilla Gabrielli