/ Fakta

Fakta

Vad är LSS-boende?

Vad är LSS-boende?

Vad innebär boende enligt LSS? I lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ingår bestämmelser om boende för…

LSS i korthet

LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagens målsättning är att människor med stora…