/ LSS-skolan

LSS-skolan

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet
LSS-skolan

LSS-skolan 6: Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge stimulans, personlig utveckling och meningsfullt innehåll. Det är den LSS-insats som berör allra flest personer och…

LSS-skolan 9: Avgifter
LSS-skolan

LSS-skolan 9: Avgifter

Levnadsstandarden för personer med funktionsnedsättning påverkas drastiskt av de avgifter som tas ut. Personer med omfattande funktionsnedsättningar lever ofta i…