/ LSS-skolan

LSS-skolan

LSS-skolan 2021: 18. Samverkan inom LSS
LSS-skolan

LSS-skolan 2021: 18. Samverkan inom LSS

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Hur funkar…

LSS-skolan 2021: 16. Delaktighet
LSS-skolan

LSS-skolan 2021: 16. Delaktighet

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten att utifrån egna önskemål och behov vara delaktig i samhället, med allt vad det…