LSS-skolan

8 personliga rättigheter i funktionsrätts-konventionen

Avsnitt 4 av Funktionsrättskonventionen 2021, en uppföljning: Vilka är de personliga rättigheterna i artiklarna 12–20? Konventionen om rättigheter för personer…

2021-06-22

7 övergripande rättigheter i funktionsrätts-konventionen

Avsnitt 3 av Funktionsrättskonventionen 2021, en uppföljning: Vilka är de övergripande rättigheterna i artiklarna 5–11? Konventionen om rättigheter för personer…

2021-06-22

Funktionsrätts-konventionen 2021, grundläggande principer

Avsnitt 2: Vilka är de grundläggande principerna? Om artiklarna 1–4 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen…

2021-06-02

Funktionsrätts-konventionen 2021, en uppföljning

AVSNITT 1. I december 2006 antog FN konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Vad är funktionsrättskonventionen? Regeringen beslutade…

2021-05-21

Ska LSS anpassas till samhället, eller till de som behöver insatserna?

LSS-skolan 2021 är nu publicerad i sin helhet här på HejaOlika. Tiden är inne att dra slutsatser. Behöver LSS ändras…

2021-05-14

LSS-skolan 2021: 18. Samverkan inom LSS

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Hur funkar…

2021-04-26

LSS-skolan 2021: 17. Funktionsrätts-konventionen och LSS

Jag gör en jämförelse mellan FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och LSS i denna lektion. FN-konventionen om rättigheter…

2021-04-26

LSS-skolan 2021: 16. Delaktighet

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten att utifrån egna önskemål och behov vara delaktig i samhället, med allt vad det…

2021-04-26

LSS-skolan 2021: 15. Kontinuitet inom LSS

En grundbult i LSS är principen om kontinuitet, för att den enskilde ska känna trygghet i stödet. Men både kommuner…

2021-04-25

LSS-skolan 2021: 14. Självbestämmande enligt LSS

Hur ska jag kunna utöva min rätt till självbestämmande, när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera?…

2021-04-25