Home / Nyheter - Page 3

Nyheter

Nyheter

Så kan assistansen få ersättning för coronakostnader

Idag tar Pia Steensland (KD) ett nytt initiativ för att pressa regeringen att ersätta assistansanordnare för extrakostnader på grund av covid-19. – Jag kommer idag att lämna in en ny fråga till socialminister Lena Hallengren där jag undrar om hon…

Nyheter

Nytt krav: Nya arbetsplatser ska vara fullt tillgängliga

Arbetsmiljöverkets skärper reglerna för hur arbetsplatser ska utformas. Från och med årsskiftet måste alla nya och ombyggda arbetsplatser kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. – Vi vill att man ska göra rätt från början. Det kan bli väldigt dyrt att…

Nyheter

Inget klart besked om ersättning till assistansanordnare

Socialminister Lena Hallengren ger inget klart besked om assistansanordnarnas merkostnader för covid-19. – Det är kommunerna som, utifrån anvisningar från Socialstyrelsen, avgör vilka verksamheter som får ersättning, säger Lena Hallengren i ett mycket kortfattat svar på Pia Steenslands (KD) fråga…

Nyheter

Barn kan få mer att säga till om – men Winberg ville gå ännu längre

Margareta Winberg lägger fram flera nya förslag som stärker barns rättigheter i socialtjänsten. Men hon hade gärna gått längre. De förslag som läggs handlar om att socialtjänsten alltid ska beakta barnets bästa. Barnet ska ha rätt till information och ha…

Nyheter

Insatser utan prövning och fokus på jämlika levnadsvillkor

Socialtjänsten ska kunna ge insatser utan behovsprövning. Den ska även arbeta för att främja jämlika levnadsvillkor. Det är två av förslagen som idag presenterades Margaretha Winberg när hon överlämnade utredningen om ”Framtidens socialtjänst” till regeringen. Hållbar socialtjänst Margareta Winberg menar…

Nyheter

Hög tid nominera till 2020 års ”Bästa LSS-kommun”

För femte året i rad ska ”Bästa LSS-kommun” utses, samtidigt som pandemin utsätter landets LSS-verksamheter för extra stora påfrestningar. – Coronakrisen har dock haft så stor betydelse för personer i behov av LSS-stöd att vi tror att kommunernas arbeta med…

Nyheter

Kritik mot nya ersättningen: Låt anhöriga få stöd snarast

Idag öppnar Försäkringskassan ansökan om ersättning för de personer som måste avstå arbete på grund av att de ingår i riskgrupperna för covid-19. Men många av de hårdast drabbade har ingen chans till ersättning. Exempelvis föräldrar till barn med funktionsnedsättning….

Nyheter

Sämre stöd och växande ensamhet

Livet har blivit klart sämre för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under pandemin. Det visar en enkät utförd av Riksförbundet FUB. Stödet är så bristfälligt att endast var 20:e person fick hjälp av personal att svara på enkäten. – Det…

Nyheter

Hjälpmedlet som bryter mot alla regler

En SUP-inspirerad bräda som är anpassad för personer i rullstol. Det har assistansbolaget GIL och uppfinnaren Per Stjärnehag utvecklat under sommaren. – Vår bräda kan vara ett schysst sätt att komma ut på havet, säger Anders Westgerd, som är VD…

Nyheter

Stopp för minuträkning ska drivas ”ända in i kaklet”

Liberalerna går på stark offensiv för att förbättra LSS, lagen om stöd och service. Bengt Eliasson, partiets talesperson i funktionshinderfrågor, presenterade idag ett nytt paket med stopp för minuträkning, höjd assistansersättning och en ny insats kallad ”vardagsstöd”. – Vi kommer…