Home / Nyheter - Page 3

Nyheter

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 13: Självbestämmande

Hur kan de vackra orden om självbestämmande och eget inflytande i det som rör ditt liv förverkligas i praktiken? Hur ska jag kunna utöva min rätt till självbestämmande när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera? Hur…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 15: Delaktighet

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten att utifrån egna önskemål och behov vara delaktig i samhället, med allt vad det innebär – från att rösta, vara aktiv i föreningar, gå på bio, få begriplig samhällsinformation till att slippa få sin…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 11: Grundläggande principer

Vilka är de grundläggande principerna i Sverige när det gäller levnadsvillkoren för personer med svåra funktionsnedsättningar? Här är några viktiga. Allas lika värde från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948. I artikel 1 står det: Alla…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 12: Jämlikhet

LSS ska utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan personer med och utan stora funktionsnedsättningar. Hur har det gått? Mycket har hänt de senaste 25 åren med LSS, lagen om stöd och service. Mycket har förändrats till det bättre. Men har personer…

Nyheter

S-rapport vill slopa ”funkisskatten” och öppna jobben för alla

Socialdemokratiska tankesmedjan Tiden presenterar idag ett förslag till ny funktionshinderpolitik. Rapporten ”En funktionshinderpolitik för 2020-talet” förespråkar att stat, fackförbund och arbetsgivarna ser till att ordna fler jobb till funkisar. Dessutom vill man sänka skatten för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Nyheter

Krisen slår hårt – färre subventionerade jobb

Coronakrisen har lett till att antalet subventionerade jobb minskar. Det väntas slå extra hårt mot jobbsökande som har funktionsnedsättning. De som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som är svagast, får en ännu svagare position på arbetsmarknaden om krisen fortsätter ett tag till, säger Anders Forslund, forskare på IFAU, till Sveriges Radios Ekot.

Nyheter

Vem skyddar skolelevers funktionsrättigheter i coronatider?

DEBATTARTIKEL. I den rådande pandemin är det en självklarhet att åtgärder måste vidtas och att alla måste anpassa sin vardag för att minska smittspridningen. Dock måste de som fattar beslut beakta människors olika förutsättningar att anpassa sig till nya omständigheter. Elever med funktionsnedsättning kan inte plötsligt ställas utan det stöd som skolan har arbetat fram. En grupp sakkunniga med anknytning till antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering ställer sig kritiska till att förhastade åtgärder vidtas utan att funktionsrättigheter respekteras.

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 3: Ledsagare och kontaktperson

Insatserna Ledsagarservice och Kontakt­person är förhållandevis små, både i antal personer och i kostnader. Antalet personer som har ledsagare genom LSS är cirka 7500. Båda insatserna har minskat de senaste åren. Ledsagar­service har minskat med drygt 20 procent på 10…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 2: Råd och stöd, personlig assistans

LSS har tio speciella insatser som anges i 9 §: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt…

LSS-skolan | Nyheter

LSS-skolan 1: Från omsorgslag 1949 till LSS 1993

Efter andra världskriget hade Sverige en snabb ekonomisk och social utveckling. Socialvården byggdes ut med mödravård, barnavård, barnbidrag med mera. Utbildningar för psykologer, socionomer, specialpedagoger och andra specialister startades. Men vården av de så kallade obildbara stod still! Både Lands­tingsförbundet…