Home / Nyhetssvep

Nyhetssvep

Nyhetssvep

Ingen add-medicin under coronakrisen

Från Gefle Dagblad. Gefle Dagblad rapporterar att hundratals patienter inom psykiatrin i Gävleborg har fått sina behandlingar uppskjutna under coronakrisen. – Det kändes som att börja om igen, säger Sofie som genomgått en lång utredning för att få diagnosen add….

Nyhetssvep

Nu råder minst mänskliga tolkningen i assistansen

Från Dagens ETC. Den minst mänskliga tolkningen används när det gäller rätten till assistans med den personliga hygienen, skriver Anders Westgerd på GIL, i en debattartikel i Etc.se. ”Du kanske uppfattar det som lyxbetonat att få deon rollad, håret borstat…

Nyhetssvep

Skyddsutrustning för assistansanordnare – så fungerar det

Från Arbetsgivarföreningen KFO. Nu har SKR publicerat information till kommuner och privata anordnare, med ett förslag till rutin för kommunernas hantering av tillgång till skyddsutrustning med anledning av covid-19. Förhoppningsvis kan det leda till en förbättring, skriver arbetsgivarföreningen KFO. Det…

Nyhetssvep

Digitala hjälpmedel har gjort Johan mer självständig

Från Vårt Göteborg. Med hjälp av digitala hjälpmedel kan personer med funktionsnedsättning bli mer självständiga. Brukaren Johan Larsson kan nu till exempel styra sitt hem med sin röst, skriver Vårt Göteborg.

Nyhetssvep

Kritik för att patienter med adhd pressas till övervakade urinprov

Från Riksdagens ombudsmän JO. Tre anmälda regioner tillämpar rutiner som innebär att det är obligatoriskt för samtliga patienter med diagnosen adhd att under övervakning lämna urinprov för att få behandling med centralstimulerande läkemedel. ChefsJO anser att det inte är berättigat…

Nyhetssvep

En särskild utredare ska se över tolktjänsten

Från svt.se. Hur går det med utredningen om framtidens tolktjänst? I slutet av januari genomfördes ett seminarium om framtidens tolktjänst som Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Förbundet för Sveriges Dövblinda och Riksförbundet för döva, hörselskadadebarn och barn med språkstörning…

Nyhetssvep

Vårdpersonal ska få gratis testning

Från Kommunalarbetaren. Vård- och omsorgspersonal inom sjukvård, äldreomsorg och LSS ska få gratis antikroppstestning för covid-19, skriver Kommunalarbetaren. Även grupper med samhällsviktiga funktioner ska testas, som en del av regeringens nya satsning på utökad testning.

Nyhetssvep

En procent av assistansberättigade har smittats

Från Kommunalarbetaren. Kommunalarbetaren rapporterar att en procent av alla som i oktober hade beslut enligt LSS om personlig assistans eller assistansersättning är bekräftat smittade av covid-19, enligt Socialstyrelsen. I den här gruppen har 27 personer avlidit. Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på…

Nyhetssvep

Natur och djur bra för barn med autism

Från Sveriges Lantbruksuniversitet. Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet mellan barn och…

Nyhetssvep

LSS-boenden kan få skyddsutrustning från staten

Från Sveriges Radio. Egentligen är det kommuner och vårdbolag som ska köpa in skyddsutrustning till LSS-boenden och dagliga verksamheter. De kan också få utrustningen genom Socialstyrelsen, rapporterar Sveriges radio.