Partnerinformation

Partnerinformation

Att vara anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Nya webbinarier om anhörigfrågor NKA-podden tipsar om stöd och strategier Samtalsgrupp –…

Partnerinformation

Kommunikation och rörelse hör ihop – Logopedens bästa råd

Visste du att möjligheten att uttrycka sig är viktig för fysisk aktivitet? Logopeden Anna Fransson förklarar varför – och hur du med kommunikationens hjälp bäst uppmuntrar till rörelse. Anna Fransson är logoped och utbildare på Tobii Dynavox, ett företag som…

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov.

Partnerinformation

Webbinarier om anhörigfrågor

Nka erbjuder fortlöpande webbinarier inom flera områden och som vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga. Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via webben. Som deltagare kan man se och lyssna på…