Är du och din verksamhet redo för nästa kris?

Strax före pandemin anordnade vi vår första konferens om Krisberedskap för personer med funktionsnedsättning. Föga anade vi att kunskaperna därifrån skulle komma till så stor nytta, när covid-19 greppade tag i oss! Nu har kriget i Ukraina skakat om oss alla. Nu måste krisberedskap stärkas ytterligare. Dags för ett nytt heldagswebbinarium om krisstöd – den 27 april 2022.


Är du och din verksamhet redo för nästa kris?

Strax före pandemin anordnade vi vår första konferens om Krisberedskap för personer med funktionsnedsättning. Föga anade vi att kunskaperna därifrån skulle komma till så stor nytta, när covid-19 greppade tag i oss! Nu har kriget i Ukraina skakat om oss alla. Nu måste krisberedskap stärkas ytterligare. Dags för ett nytt heldagswebbinarium om krisstöd – den 27 april 2022.

En hel dag för anordnare, myndigheter och enskilda

Vi delar in konferensdagen i fyra olika perspektiv;

  • myndigheternas,
  • kommunernas och vårdens,
  • anordnarnas samt
  • individens.

Syftet är att gå igenom hur krisstöd och krishantering har fungerat, eller inte fungerat, för att ta tillvara erfarenheterna från de allvarliga bränderna 2018 och därefter pandemin. Kriget i Ukraina har visat att vi måste ha bättre beredskap inför kommande kriser.

Hur fungerar beredskapen för kommuninvånare som behöver extra stöd av samhället? Hur kan vi som privata anordnare, kommuner eller politiker garantera säkerheten?

Under dagen kommer vi att möta MSB (Myndigheten för samhällsskydd och samhällsberedskap) och MFD (Myndigheten för delaktighet) men också Ljusdals kommun (med erfarenhet av den allvarliga branden 2018), Kalix kommun (hackerattacken) och Helsingborgs kommun samt privata anordnare och personer som själva berörs av frågan. Två högaktuella projekt om krisberedskap redovisas av ABF (Preppa tillsammans) respektive IfA (Krisstöd).

ABH Utbildning & Rådgivning och Föräldrakraft / HejaOlika arrangerar konferensen som genomförs digitalt via Zoom.


Program för den 27 april 2022

09.00–09.10 Inledning.

09.10–10.00 Vem har vilket ansvar i en kris? Och hur lever vi upp till kraven på funktionshinderperspektiv under kriser? Svante Werger, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medverkar.

10.15–11.00 Statliga myndigheters ansvar. Vi ger en uppdatering kring myndigheternas ansvarsområden. Diskussion om hur ansvaret har uppfyllts för målgruppen personer med funktionsnedsättning, och vad statliga myndigheter kan göra bättre inför framtiden.
Medverkar gör bland annat Malin Ekman Aldén, MFD Myndigheten för delaktighet, och Karin Flyckt, Socialstyrelsen.

11.00–11.15 Paus.

11.15–12.15 Kommunernas och vårdens ansvar. Vi går igenom vad MSB säger är kommunernas ansvar, och diskuterar sedan hur man löste detta under pandemin och bränderna 2018. Vad behöver förbättras? Hur går vi vidare? Hur funkade primärvård och vaccination? Hur funkade det på sjukhus för personer med omfattande funktionsnedsättning?
Medverkar gör Åsa Älander, Ljusdals kommun, och Karin Bergdahl, Kalix kommun.

12.15–13.15 Lunchpaus.

13.15–14.15 Anordnares perspektiv. Vad ÄR anordnarens ansvar? Hur har det fungerat under de senaste kriserna? Vad har vi lärt oss, och vad behöver vi arbeta vidare med?
Medverkar gör bland annat Jessica Smaaland, STIL, Linda Forzelius, JAG, och Anna Berntsson, Larga.

14.15–14.30 Paus.

14.30–15.00 Individens perspektiv. Vems ansvar är det att en person med intellektuell funktionsnedsättning får det stöd som andra ansvarar för själva? FUBs perspektiv på krisberedskap. Eva Borgström, Riksförbundet FUB.

15.05–15.50 Individens perspektiv. Vad är den enskildes ansvar?
Lilly Key, IfA Intressegruppen för assistansberättigade, berättar om Projekt Krisstöd.

16.00–16.30 Preppa tillsammans. Markus Poletti, ABF berättar om satsningen ”Preppa tillsammans”.


Boka plats idag

Är du tillräckligt väl förberedd inför nästa kris? Förvissa dig att du har koll genom att anmäla dig till konferensen idag!

Pris: 2 700 kronor exkl moms.
Rabatt vid fler än 5 anmälda deltagare: 10 procent.
Rabatt vid fler än 10 anmälda deltagare: 20 procent.
Rabatt för funktionshinderorganisationer: 50 procent.

Sista ordinarie anmälningsdag är den 13 april 2022. Vid senare anmälan tillkommer en efteranmälningsavgift på 500 kronor exkl moms.

För anmälan, mejla uppgifter om deltagare och fakturaadress till info@abhutbildning.se
Frågor kan mejlas till samma adress.


Om talarna

Anna Barsk Holmbom, moderator.
Karin Bergdahl, Kalix kommun.
Anna Berntsson, Larga.
Eva Borgström, Riksförbundet FUB.
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, MFD Myndigheten för delaktighet.
Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen.
Linda Forzelius, JAG Personlig assistans.
Jessica Smaaland, politisk sekreterare, STIL.
Svante Werger, MSB.
Åsa Älander, nämndsekreterare, Ljusdals kommun.
Markus Poletti, ABF.
Lilly Key, IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.
Information om fler talare kommer.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar både i kommunal och privat verksamhet, med personlig assistans eller annan service i hemmet, samt till dig som är vård- eller omsorgsgivare. Den vänder sig också till dig som är politiker med ansvar för den krisberedskap som måste finnas i varje kommun.

Syftet

Syftet med dagen är att klargöra vilken typ av beredskap den enskilde och varje verksamhet behöver, hur ansvarsfördelningen ser ut mellan personen som behöver stöd, privata anordnare/vårdgivare och kommunen.


Aktuella artiklar om krisberedskap