Höstens stora konferens om krisberedskap

Nu kan du anmäla dig till höstens stora konferens om krisberedskap för personer med funktionsnedsättning – just nu med en rabatt på 500 kronor!

Konferensen ”Vem ansvarar för den som behöver stöd när krisen kommer?” äger rum den 28 november 2019 i centrala Stockholm, och är ett unikt tillfälle få en helhetsbild av ansvar och åtgärder vid olika framtida kriser.

Just nu kan du förhandsanmäla dig till lägre kostnad. Senast den 3 juli behöver vi din anmälan för att få det lägre priset 2200 kronor exklusive moms. Ordinarie pris: 2700 kronor exkl moms.

Målgrupper:
Anordnare av personlig assistans eller annan service i hemmet.
Vård- och/eller omsorgsgivare.
Politiker och tjänstemän på kommunal- och landstingsnvå med ansvar för krisberedskap.
Assistansberättigade, äldre och andra personer som behöver stöd och service i eller utanför hemmet samt anhöriga.
Organisationer som företräder personer som behöver stöd och service i och utanför hemmet.

Länk till anmälan och mer information här nedan!

 

Boka nu