Att vara anhörig

Aktuell information från NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Viktig kartläggning
Omsorg om närstående

Enkät: Hur påverkas du som är anhörig av covid-19?

Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Genom att besvara vår enkät hjälper du oss i arbetet med att belysa anhörigas situation.

NKA-podden tipsar om stöd och strategier
NKA-poddens symbol

Vuxensyskon är också anhöriga

Hur påverkas livet när man är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning?

NKA:s egen presentation
Logotyp för NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar med anhörigstöd inom flera områden. Vi har ett särskilt uppdrag att skapa ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning.

Stöd och kunskap
Leva livet medan det pågår

Webbinarier om anhörigfrågor

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video

Flerfunktionsnedsättning
Föräldrar och barn. Foto: Anna Pella

Samtalsgrupp – ett nytt kostnadsfritt stöd

Nka erbjuder dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning att vara med i vår samtalsgrupp på webben

Trycksaken Leva livet medan det pågår
Flerfunktionsnedsättning

Ny skrift: Leva livet – medan det pågår

För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Nka har i en skrift, och i en webbinarieserie, samlat berättelser från familjer och yrkesverksamma med olika erfarenheter i fem olika kapitel.

| En artikel om NKA
Familjen Hassel. Foto: Agneta Berghamre Heins
Partnerinformation från NKA

Råd om smärtlindring värdefull hjälp för familjen Hassel

Tack vare kunskapen vi fått om smärtlindring kan vi hjälpa vår son till snabbare återhämtning, så han orkar vara den glada kille han är.

| En artikel om NKA
Anna Wahlström. Foto: Anna Pella
Partnerinformation från NKA

Anhöriga och personal hjälper Anna att bli mer delaktig i sitt eget liv

Tack vare projektet ”Vi är med” kan Anna Wahlström påverka sin vardag allt mer. Personliga assistenter och personal arbetar nu tillsammans med anhöriga mot ett gemensamt mål.

| En artikel om NKA