Annons för vård, egenvård, personlig assistans
Annons för konferens om vård, egenvård och personlig assistans

 

Annons för vård, egenvård, personlig assistans

Annonsera i Föräldrakraft

Sveriges ledande oberoende papperstidning om funktionshinderfrågor

Varje nummer av Föräldrakraft är välfyllt med nyheter, intervjuer och reportage. Du får alltid fördjupningar inom olika områden (se nedanstående temaplan), samt många tips & råd.

KONTAKT ANNONSFÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Valter Bengtsson
Mejl annons@faktapress.se
Telefon 08-4100 5636, 0709-560 852


Fokus på SKOLA samt ARBETE i Föräldrakrafts höst-utgåvor.

Vad gör samhället för att stödja barn och unga i skolan och arbetslivet? Det är detta som Föräldrakraft fokuserar på i höst, med högaktuella teman om Skola respektive Arbete.

JUST NU: Boka 2018 års annonser senast 20 november så kan du få hela 45 % rabatt

Nu är hög tid att planera nästa års annonsering i Föräldrakraft. Och det lönar sig att boka snarast. Vi erbjuder följande volymrabatter för dig som bokar 2018 senast den 20 november 2017:
2 införanden 25 % rabatt
3 införanden 30 % rabatt
4 införanden 45 % rabatt

Foton från tidigare reportage i Föräldrakraft.
Foton från tidigare reportage i Föräldrakraft.

 

NYTT OM NÄSTA PAPPERSUTGÅVA!

Föräldrakraft nr 4, 2017 har stort tema om skolan

TEMA SKOLA blir det viktigaste temat i Föräldrakraft nummer 4/2017.

Redan nu kan du få en försmak av skoltemat genom att läsa detta reportage som förhandspublicerats på HejaOlika:
”Här behandlar lärarna mig inte annorlunda”
- Ett reportage om hur skolan kan bli NPF-säker

Vidare i tema skola:
Skolan där pedagogerna ser de små framstegen
GUIDE: Så väljer du förskola till ditt barn, allt detta behöver du tänka på 

Hur blir man bäst på LSS? 
Äntligen presenteras vinnaren av 2017 års pris för "Bästa LSS-kommun". Prisutdelningen äger rum den 21 november och vi bjuder förstås på ett stort reportage där du får veta mer om hur de bästa LSS-kommunerna jobbar.

Reportage
Kul på korttids

Passa på att annonsera i Föräldrakraft nr 4, 2017 så når du många enskilda, anhöriga, professionella och förtroendevalda som söker information om stöd för personer med funktionsnedsättningar i skolan och andra områden.

Föräldrakraft nr 4, 2017 utkommer omkring den 15 december 2017. Boka annonsutrymme senast 20 november

För mer information och bokning - kontakta oss på annons@faktapress.se eller telefon 08-4100 5636.

 

 


 

NYHET

Vi kan erbjuda en unik möjlighet att ha egen framsida och 4 egna sidor med innehåll. Ett oslagbart sätt att nå ut med en "egen" tidning, katalog eller broschyr till våra målgrupper. Intresserad? Kontakta oss på annons@faktapress.se

Nedan ser ni ett exempel på egen förstasida med fyra egna insidor.

Exempel på annonsör som har egen förstasida och fyra insidor med innehåll.
Exempel på annonsör som har egen förstasida och fyra insidor med innehåll.

 


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR 2017

Utgivningsplanen för 2017 är spikad och klar. Vi utkommer med fyra utgåvor av papperstidningen, alla med högsta kvalitet och lång livslängd. Samtliga utgåvor har populära och angelägna teman, i många fall även kopplat till viktiga mässor och konferenser.

 

Nr 1, 2017
Materialdag annonser 23 feb 2017
Utgivningsdag 23 mars 2017
* Stor mässtidning LevaFungera  som är rum den 4-6 april 2017.

 

Nr 2, 2017
Materialdag annonser 16 juni 2017
Utgivningsdag 10 augusti 2017
Specialnummer om LSS, med alla 18 lektioner av LSS-skolan.

 

Nr 3, 2017
Materialdag annonser 5 okt 2017
Utgivningsdag 27 okt 2017
* Tema Arbete / daglig verksamhet / försörjning
* Bästa LSS-kommun
* Inför konferens om vård, egenvård och personlig assistans

 

Nr 4, 2017
Materialdag annonser 20 nov 2017
Utgivningsdag 15 dec 2017
* Tema Skola

Vi reserverar oss för att det kan bli mindre ändringar i samband med slutlig planering av tryckdagar etc.

 

UTGIVNINGSPLAN FÖR 2018

Utgivningsplanen för 2018 ser preliminärt ut så här:

Nr 1, 2018
Tema: Assistans. Anhörig (inför Anhörigriksdagen i maj).
Inför Särskolans rikskonferens.
Inför Hjultorget.
Materialdag annonser 28 februari 2018
Utgivningsdag 23 mars 2018

Nr 2, 2018
Tema: Hjälpmedel. LSS.
Materialdag annonser 26 april 2018
Utgivningsdag 18 maj 2018

Nr 3, 2018
Tema: Arbete / daglig verksamhet. Ekonomi.
Materialdag annonser 17 augusti 2018
Utgivningsdag 14 sept 2018

Nr 4, 2018
Tema: Skola.
Resor & kollo.
Materialdag annonser 20 nov 2018
Utgivningsdag 14 dec 2018

Reservation för ändringar.

 

Officiell mässtidning

 

ANNONSPRISER 2017–2018

Här nedan anges annonspriserna för 2017 och 2018 års utgivning.

Alla priser anges i SEK inkl reklamskatt, exkl moms.

Uppslag A4:   49 400 kr.
Helsida A4:   32 900 kr.
Halvsida:  19 700 kr.
1/3 sida:  15 700 kr.
1/4-sida:  11 300 kr.
Tillägg begärd placering baksidan: 30 %
Begärd placering första och sista uppslagen: 20 %
Tillägg begärd placering övriga sidor: 10 %

ANNONSFLIK på omslagets förstasida, nedre högra hörnet, som hänvisar till minst halvsida inne i tidningen.
Pris: 22 500 kr (med hänvisning till halvsida inne i tidningen)
Pris: 20 500 kr (med hänvisning till helsida inne i tidningen)

 

VOLYMRABATT

2 införande 15 % rabatt
3 införanden 20 % rabatt
4 införanden 25 % rabatt
(Annan volymrabatt gäller för Annonstorget, se nedan)

Just nu kan 2018 års annonser bokas till ännu högre rabatter – se ovan!

ANNONSTORGET (i slutet av tidningen)

Modulannons, 1 modul, 86 x 60 mm: 3 900 kr.
Modulannons, 2 moduler, 86 x 128 mm:  6 600 kr.
Modulannons, 3 moduler, 86 x 197 mm: 9 300 kr.
Modulannons, 4 moduler, 180 x 128 mm:  11 800 kr.

Annonstorget


Volymrabatt på Annonstorget: 2 införande 5 %, 3 införanden 10 %, 4 införanden 15 %, 5 införanden 20 %, 6 införanden 25 %.

 

BILAGOR

Föräldrakraft lämpar sig utmärkt för bilagor som medföljer hela eller del av upplagan.
Hela upplagan: 1,80 kr/styck (upp till 25 gram)
Delar av upplagan: 2,85 kr/styck samt startavgift på 6 000 kr.
26-50 gram kostar ytterligare 50 öre/styck.
51-75 gram kostar ytterligare 1 kr/styck.
76 gram eller mer offereras.
Tillägg punktlimning: 1545 kr + 30 öre styck.
Tillägg inplastning: 1545 kr + 90 öre styck.
Bilaga kan även häftas in/bindas in i tidningen. Pris för detta offereras.
Pris för bilaga som innehåller annonser offereras separat.

 

ANNONSPRODUKTION
Vi kan producera er annons utifrån text- och bildmaterial från er. Produktionen debiteras 950 kr exkl moms per timme. Minimikostnad 950 kr exkl moms.

 

Annonsformat

Helsida: bredd 190 mm, höjd 270 mm.
Helsida utfallande: 210 x 297 mm + 3 mm utfall runt om.

Helsida baksidan: bredd 190 mm, höjd 260 mm (33 mm i topp går bort för adressering).
Helsida baksidan utfallande: 210 x 260 mm + 3 mm utfall runt om.

Halvsida liggande: bredd 180 mm, höjd 128 mm.
Halvsida liggande utfallande: bredd 210 mm, höjd 144 mm + 3 mm utfall runt om.
Halvsida stående: bredd 86 mm, höjd 265 mm.
Halvsida stående utfallande: bredd 100 mm, höjd 297 mm + 3 mm utfall runt om.

1/3-dels sida liggande: bredd 180 mm x höjd 85 mm
1/3-dels sida stående: bredd 60 mm x höjd 253 mm

Kvartssida liggande bredd 180 mm x höjd 60 mm
Kvartssida stående bredd 86 mm x höjd 128 mm

1/8-dels sida stående bredd 57 mm x höjd 90 mm
1/8-dels sida liggande bredd 86 mm x höjd 60 mm

Format och priser

 

 

 

RABATTERADE PRENUMERATIONSPRISER
Vid beställning av större antal prenumerationer (för kunders eller personals räkning exempelvis) finns följande rabatter:
50 prenumerationer eller mer ger 25 % rabatt.
100 prenumerationer eller mer ger 40 % rabatt.
300 prenumerationer eller mer ger 50 % rabatt.
500 prenumerationer eller mer ger 60 % rabatt.

 

OM ANNONSMATERIAL

Annonsmaterial till Föräldrakraft ska i första hand levereras digitalt.
Annonsmaterial via e-post till info@faktapress.se
Annonsmaterial via vanlig post till
FaktaPress AB, Målargatan 7, 2 tr, 111 22  Stockholm.

Färgavdrag ska bifogas för att Föräldrakraft ska kunna garantera kvalitet. Om färgavdrag saknas kan kund ej reklamera för bristande tryckkvalitet.

Annonsmanus kan lämnas, avgift för bearbetning betalas av annonsören. (Timkostnad för annonsproduktion: 950 kr exkl moms.)

SPECIFIKATION FÖR DIGITALT ANNONSMATERIAL TILL PAPPERSTIDNINGEN
• Lämpliga digitala filformat är PDF och EPS med inkluderade bilder och typsnitt.
• Kontrollera att den digitala filen är optimerad för offsettryck i CMYK-färger.
• Bilder ska ha rätt upplösning, dvs 2 x rastertätheten (150 lpi) = 300 dpi.
• Kontrollera att annonsens storlek (bredd och höjd) stämmer överens med den bokade ytan.
• Döp gärna filen till ert företagsnamn samt vårt utgåvenummer, exempelvis "Företag FK 1601".
• Färgbilder och färger ska vara sparade i CMYK-läge, dvs fyrfärgsseparerade.
• Bilder ska vara okomprimerade.
• Inkludera alltid typsnitt.
• Bifoga alltid utskrift eller pdf-fil för kontroll av färger.
• Eventuell sättning/bearbetning av annons debiteras.
• Föräldrakraft ansvarar inte för fel i annons som beror på lämnat annonsmaterial.

Föräldrakraft trycks på detta papper: Inlaga: 80 g Graphocote. Omslag: 150 g Tom-Otto

Tryckprofiler etc finns för nedladdning hos vårt tryckeri V-Tab
http://www.v-tab.se/instruktioner/#pdf-farg
Använd dessa inställningar: Ark & Heatset Export.zip

 

AVBOKNING AV BESTÄLLD ANNONS
Vid avbokning av beställd annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än 14 dagar före materialdag förbehåller vi oss rätten att debitera 75 procent av annonspriset. Om orderbekräftelsen ej stämmer med era uppgifter ska Föräldrakraft meddelas senast 8 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.

Mer om Föräldrakraft

Tidningen som får hela familjen att må bättre

Kan en tidning få läsaren att må bättre? Vi tror det! Som anhörig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får man stöd och inspiration genom Föräldrakraft.
I reportage möter man andra familjer som också sörjer det som inte blev, men som har hittat strategier för att hantera livet och må bättre. Guider ger nya idéer om allt det praktiska som underlättar i vardagen.
För professionella, beslutsfattare och förtroendevalda ger tidningen unik inblick och värdefull kunskap.

Vårt mål är att hjälpa personer med funktionsnedsättning, föräldrar, anhöriga, professionella och beslutsfattare att mötas och tillsammans skapa förutsättningar för bättre hälsa.

 

Läsarcitat

Läsare om Föräldrakraft

”Den får mig att lyfta när svårigheterna hopar sig.”

”Mycket bra och läsvärd tidning – fortsätt!”

”Ger stöd, tips och upp­muntran i en tuff verklighet.”

”Som mormor har jag läst tidningen sedan ni startade – den har blivit bättre och bättre.”

”Tryggt att få läsa hur andra har det.”

”Samlar nyttig information som det är svårt att hinna söka efter själv. Jag får både ren fakta och inspiration.”

 

Politiker om Föräldrakraft

Foto"Som aktiv politiker får jag mycket att läsa, ofta gnäll och kritik och att vi politiker gör fel och för lite för sent... För en gångs skull har jag läst från första sidan till sista! Otroligt bra och tänkvärt! Så ska opinionsbildning och faktaöverföring till oss politiker skötas!"

– Annika Sandström (M), Stockholms läns landsting

 

Vad får du som annonsör?

Unik redaktionell miljö med hög kvalitet, integritet och förtroende, en tidning du kan lita på. Enda oberoende kanalen som läses av både enskilda, anhöriga och professionella.

Du når besökarna på mer än 10 av de viktigaste mötesplatserna under 2016.

Du når tusentals förtroendevalda i kommuner och landsting genom våra unika riktade utskick.

Upplagan på 10 000-15 000 ex fördelas mellan privatpersoner, professionella och förtroendevalda. En del av upplagan distribueras genom riktade kampanjer och mässor.

På webben når du cirka 35 000 unika besökare per månad.

Vårt nyhetsbrev mejlas till cirka 6 000 personer, vanligen en gång per vecka.

 

Läsarfördelning - diagram.

 

Upplaga och läsare
Varje utgåva når både privat­personer som föräldrar/anhöriga/diagnosbärare och professionella inom vård, omsorg, myndigheter, skola, branschföretag etc samt politiker på både riks- och lokalnivå.
Vi finns på de viktigaste mötesplatserna. Ingen annan tidning är lika väl representerad på mässor, konferenser och andra event.
Med en upplaga på 10 000-15 000 exemplar är Föräldrakraft den ledande tidningen om funktionshinderfrågor.

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se