Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Annonsera i nyhetsbrevet från HejaOlika och Föräldrakraft

Annonspriser för nyhetsbrevet

HejaOlikas digitala nyhetsbrev utkommer en eller flera gånger per vecka. Utskicket omfattar mer än 5 000 epostadresser.

Nyhetsbrevet är responsivt och anpassar sig helt till visning i mobiltelefoner för bästa tänkbara läsbarhet.

(Moms tillkommer på alla priser.)

 

Format A
500 x 100 px
Alternativt 540 x 108 px (då går bannern kant i kant, inga marginaler)
Bannern storleksförändras vid visning i mobil.
Placering överst i nyhetsbrevet eller mellan artikelpuffar.

Format B (rekommenderat format - fungerar bäst i mobilen!)
240x240 pixlar
Ingen storleksförändring i mobilen.Priser format A:
1 införande: 5 000 kr.
2 införanden: 8 500 kr (vid samtidig bokning).
3 införanden: 11 000 kr (vid samtidig bokning).
4 införanden: 13 000 kr (vid samtidig bokning).
Begärd placering (för att garanteras översta placeringen) 25 procent tillägg.

Priser format B:
1 införande: 4 000 kr.
2 införanden: 7 600 kr (vid samtidig bokning).
3 införanden: 9 900 kr (vid samtidig bokning).
4 införanden: 11 400 kr (vid samtidig bokning).

Pris på fler än fyra införanden offereras.

Annonspriser och format för nyhetsbrevet.

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se