Dags att boka annons i LSS-skolan 2017 - eller varför inte en egen edition?

Snart kommer årets viktigaste utgåva av Föräldrakraft - och kanske årets viktigaste publikation om LSS, lagen om stöd och service.

 

 

Boka annons i LSS-skolan 2017

Utnyttja LSS-skolan som ett verktyg både för att hjälpa enskilda att få rätt till stöd - och i ert företags/organisations marknadsföring.

Passa på att annonsera i Föräldrakrafts LSS-skolan 2017 så når du många enskilda, anhöriga, professionella och förtroendevalda som söker information om hur man får rätt stöd enligt LSS. Boka annonsutrymme senast 16 juni 2017!

För dig som har helårsbokning av annonsering erbjuder vi 30 procent rabatt på Föräldrakrafts ordinarie annonspriser.

 

Beställ en egen edition - med eget omslag

Ditt företag eller din organisation kan ha en EGEN EDITION av LSS-skolan.

Sätt er egen prägel på LSS-skolan genom att beställa en EGEN EDITION med eget 4- eller 2-3-sidigt omslag. På så sätt blir LSS-skolan ett ännu bättre verktyg i både intern och extern kommunikation.

Paket 1.
LSS-skolan-edition med eget omslag och 1000 exemplar av tidningen. Paketpris: 87 800 kr exkl. moms.

Paket 2.
LSS-skolan-edition med egen baksida och 500 exemplar av tidningen. Paketpris: 53 500 kr exkl. moms.

Beställ nu så kan du använda LSS-skolan i egna utbildningar, konferenser, medlemsvärvning, marknadsföring etcetera.

För beställning - använd gärna formuläret nedan.

 

 

Detta formulär gäller förfrågan om annonsering i (eller egen edition av) Föräldrakrafts specialutgåva LSS-skolan 2017. När vi har mottagit ditt formuär kontaktar vi dig för en bekräftelse.
Här anger du annonsformat som du önskar offert på.
Du måste ange en korrekt, fullständig fakturaadress.