HejaOlika om ekonomi

Funktionsrätt Sverige underkänner regeringens satsningar på höjda sjuk- och aktivitetsersättningar.
- Regeringens förslag är långtifrån tillräckliga, klyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Jag skickade en skrivelse till Försäkringskassan häromdagen, för att få veta hur de tänker. Det skulle också vara intressant om ansvarig minister kunde lämna sin syn på saken.

PRESSMEDDELANDE. Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer med utvecklingsstörning. Höj taket i det statliga bostadstillägget rejält! - FUB tycker att det är bra att regeringen uppmärksammar fattigdomen hos målgruppen, men det räcker inte, säger Thomas Jansson, FUB:s förbundsordförande, som kommentar till finansdepartementets förslag om sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

PRESSMEDDELANDE. Skatten sänks för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det föreslås i en promemoria från Finansdepartementet som skickas på remiss i dag. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

SR. Många gruppboenden för personer med utvecklingsstörning saknar trådlöst internet, Wi-Fi. Då många boende inte har råd med eget bredband går de miste om viktiga hjälpmedel. Mia Wengelin betalar själv internet åt sin dotter.

En liten grupp försvinner lätt i den offentliga debatten. Är sedan gruppen dessutom inte högljudd av den enkla anledningen att man inte kan vara ute i samhället, så är det kört!

DAGENS SAMHÄLLE - DEBATT. Den politiska retoriken om full delaktighet finns kvar. Men i politiken handlar det mest om besparingar. För att våra rättigheter återigen ska tas på allvar vill vi att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag.

SVERIGES RADIO. En hyresvärd i Härnösand ville höja hyran med 3500 i månaden för en pojke med Downs syndrom. Höjningen motiveras med ökat slitage på grund av hjälmedel och assistenter. Men Joel har inga hjälpmedel, berättar mamman Anna Axberg.