HejaOlika om FUB

Regeringen får hård kritik för besparingarna inom personlig assistans.
RBU och FUB har de senaste dagarna helt underkänt statsrådet Åsa Regnérs nya uppdrag till Försäkringskassan och kommunerna.

Ända sedan Simon var liten har Eva Borgström tänkt att hon borde skriva en bok om vad samhällets stöd och insatser innebär i praktiken. Skillnaden mellan när det fungerar och inte fungerar är nämligen livsavgörande – för hela familjen.

PRESSMEDDELANDE. Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer med utvecklingsstörning. Höj taket i det statliga bostadstillägget rejält! - FUB tycker att det är bra att regeringen uppmärksammar fattigdomen hos målgruppen, men det räcker inte, säger Thomas Jansson, FUB:s förbundsordförande, som kommentar till finansdepartementets förslag om sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

FUB i Stockholms län släpper en ny rapport om LSS-domar i förvaltningsrätten. Denna gång har FUB granskat domar I HFD, Högsta förvaltningsdomstolen, som på ett avgörande sätt har påverkat tolkningen av LSS, lagen om stöd och service.

DEBATT. Det är helt orimligt att en dom i HFD från den ena dagen till den andra kan omintetgöra det som gällt fram till dess och därmed omkullkasta livet för dem som drabbas, skriver FUB:s ordförande Thomas Jansson i en debattartikel.

FUB. Alla FUB:s medlemmar kan få stöd av ett gäng fantastiska personer som ger av sitt engagemang och sin tid: FUB:s medlemsrådgivare och rättsombud svarar på frågor och de ger stöd. Medlemsrådgivarna kan hjälpa till med kontakter med myndigheter, rättsombuden kan hjälpa till med överklagningar.
FUB. Riksförbundet FUB träffade igår den särskilda utredare som ska se över lagen om stöd och service (LSS) och assistansersättningen. Utredaren heter Désirée Pethrus och hon är riksdagspolitiker för Kristdemokraterna (KD). Till sin hjälp har hon bland annat huvudsekreteraren Anders Viklund som också var med på mötet med FUB.
PRESSMEDDELANDE. FUB är oroade över många delar av direktiven till den nya LSS-utredningen. Uttalande juni 2016.

PRESSMEDDELANDE. Här i Sverige ser vi det som självklart att alla kan och ska gå i skolan, men så är det inte överallt. Bland barn med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer är det bara en av tio som får chansen. Med Come Together förändrar vi detta genom musik och kommunikation kombinerat med arbete på lokal nivå i Tanzania och Rwanda.

BORÅS TIDNING. Myndigheterna går vidare och granskar de gruppbostäder Frösunda tagit över i Borås. FUB slår larm och i Halland krävs en haverikommission.