HejaOlika om funktionshinderspolitik

DEBATT. Det är tyst om den nya funktionshinderspropositionen som presenterades i maj månad. Nästan lika tyst som det var för sex år sedan när världshälsoorganisationen WHO kom ut med sin rapport om situationen för funktionsnedsatta personer i världen. Tystnaden är kompakt och långvarig. Det borde oroa oss alla i samhället.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt. Målet ska vara jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. Det berättade statsrådet Åsa Regnér vid en pressträff på måndagsförmiddagen.

DHR - REMISSVAR. I veckan lämnade DHR in sitt remissvar på Myndigheten för Delaktighets (MfD) förslag till ny funktionshinderpolitik. Vår förbundsstyrelseledamot Åsa Stralemo kommentarer på förslaget och våra huvudsakliga synpunkter.
HANDIKAPPFÖRBUNDEN - REMISSVAR. En funktionhinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle (förslag från MFD). Myndigheten för delaktighet, MFD har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till en ny funktionshinderspolitik. Handikappförbunden menar att MFD genomfört sitt uppdrag väl, men anser att myndigheten varken haft tid, mandat eller förutsättningar att lämna förslag som lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen.
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET. Regeringen har skickat ut Myndigheten för delaktighets förslag om en mer effektiv och systematisk funktionshinderspolitik på remiss.
REGERINGEN. Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Myndigheten för delaktighets (MFD) rapport En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle.
REGERINGEN. − Beslut om ny funktionshinderspolitik ska kunna fattas under nästa år. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, liksom de rekommendationer som kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnar är utgångspunkter för regeringens funktionshinderspolitik. Det ska tydligare framgå i den nya politiken. Det sa barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll den 23 september mötte Funktionshindersdelegationen.
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD. Under tisdagen fattades beslut om ny funktionshinderpolitisk strategi i landstinget. Peter Olofsson (S) och Kenneth Andersson (S) skriver om hur Socialdemokraterna vill utveckla arbetet med funktionshinder i länet.
NORRAN - DEBATT. Fortfarande är det alltför vanligt att de funktionshinderspolitiska frågorna snävas in till att enbart handla om vårdfrågor. Ett synsätt som riskerar att förminska människor med olika funktionsnedsättningar till att enbart ses som passiva vård- och omsorgstagare.
Arbete, studier och föräldraskap ska ses som ett grundläggande behov i LSS. Alla skolor ska leva upp till tillgänglighetskrav och bristande tillgänglighet även hos småföretag bör anses som en form av diskriminering. Det är några av de konkreta förslag som Bengt Westerberg (FP) och Maria Johansson (FP) lägger fram inför partiets landsmöte.