HejaOlika om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige underkänner regeringens satsningar på höjda sjuk- och aktivitetsersättningar.
- Regeringens förslag är långtifrån tillräckliga, klyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Förre partiledaren för Vänsterpartiet Lars Ohly har nominerats som ordförande för Handikappförbunden.
- Jag ställer upp med glädje och stolthet om jag väljs, säger han till Dagens Medicin.

DEBATTARTIKEL. Det är inte enkelt att hänga med när föreningar inom funktionshinderrörelsen byter namn eller när det bildas nya ord i det svenska språket. Funktionshinderrörelsen befinner sig i en språklig djungel. Orkar eller kan allmänheten förstå innebörden av alla nya ord?
Funktionsrätt Sverige - det är nya namnet på Handikappförbunden enligt ett kongressbeslut idag. - Funktionsrätt är rätten till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar, säger Stig Nyman.