HejaOlika om Handikappförbunden

Förre partiledaren för Vänsterpartiet Lars Ohly har nominerats som ordförande för Handikappförbunden.
- Jag ställer upp med glädje och stolthet om jag väljs, säger han till Dagens Medicin.

PRESSMEDDELANDE. Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om.

HANDIKAPPFÖRBUNDEN. Handikappförbunden instämmer i stora drag med Medieutredningens analys av mediemarknaden. Vi saknar dock en grundläggande analys utifrån mänskliga rättigheter och konsekvenser av politiska beslut som rör distribution av medier. Vi tar inte ställning generellt till mediestöd, men om offentliga medel ska användas till någon form av stöd, menar vi att det ska ställas krav på demokrati och mänskliga rättigheter.

- Den förändrade tillämpningen vi har sett av LSS innebär ett kliv 40 år tillbaka i tiden, till en tid där personer med funktionsnedsättning saknade självbestämmande. Då var det tjänstemän eller vårdpersonal som definierade livet, säger Pelle Kölhed, Handikappförbunden.

Missnöjet med sparkraven i regeringens pågående LSS-utredning kokar inom funktionshinderrörelsen. Nu startar Handikappförbunden en parallell LSS-utredning.
- Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed.

HANDIKAPPFÖRBUNDEN. Många av oss möter varje dag hinder i vår vardag. För mig kan det handla om att jag inte kan välja var jag vill äta lunch med mina kollegor, därför att jag inte kan ta mig in med min rullstol, men för andra kan hinder vara att det saknas tillgänglig information om vård eller annan samhällsservice, eller att barn inte hänger med i undervisningen, därför att skolan inte tar hänsyn till att elever har olika behov. Listan kan göras hur lång som helst.

HANDIKAPPFÖRBUNDEN. Vårt namnbyte till Funktionsrätt Sverige, som sker i maj innebär att vi redan introducerat det nya begreppet funktionsrätt i det svenska språket. Vi tycker att begreppet fyller en lucka i den vokabulär vi använder när vi skriver och pratar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

DAGENS SAMHÄLLE - DEBATT. ”Alla beslut ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter”. Citatet kommer från statsminister Stefan Löfvéns regeringsförklaring 2014, som skapade höga förväntningar hos funktionsrättsrörelsen. Nu drygt två år senare kan vi se att funktionsrättspolitiken havererat. Sverige är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver.
- Åsa Regnérs vaga uttalanden om att skynda på förändringar inom LSS och assistans räcker inte, säger Handikappförbundens Pelle Kölhed. Han vill inte ha något tilläggsdirektiv till LSS-utredningen - det skulle ytterligare fördröja åtgärderna.
DEBATTARTIKEL. Det är inte enkelt att hänga med när föreningar inom funktionshinderrörelsen byter namn eller när det bildas nya ord i det svenska språket. Funktionshinderrörelsen befinner sig i en språklig djungel. Orkar eller kan allmänheten förstå innebörden av alla nya ord?