HejaOlika om Harald Strand

Men liksom i dagens ”nådiga lunta” är vissa personer viktigare än andra! Vår LSS-grupp är inte så stor och därför oviktig för våra makthavare?

Det nya mantrat från chefer i offentlig förvaltning är ”vi saknar resurser” alternativt ”vi behöver fler resurser”!

Jag som av tydliga skäl kan LSS-lagen, vill vara tydlig med att LSS är en utmärkt lag om man väljer att följa den!

Problemet för mig, som strider för att LSS-gruppen ska få de goda levnadsvillkor som lagen utlovar, är att jag vet att väldigt få i gruppen har lönebidrag.

Döm inte ut gruppbostad som LSS-insats. Döm ut de ansvariga i kommunen och de privata utförarna!

SVT Nyheter och SVD med flera medier rapporterade 16 augusti om att Sprayflaskor med vatten användes i en gruppboende i Åstorps, för att lugna de boende unga vuxna med autism och utveckling

AVSNITT 7. När Sverige år 2008 ratificerade FN:s funktionsrättskonvention stärktes rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Men hur har det gått sedan dess? Här avrundar Harald Strand vår artikelserien om FN:s funktionsrättskonvention med en sammanfattning.

Jag vill ha en Merca i stället för den Ford jag har idag! Men Mercan är för dyr och eftersom jag måste betala själv har jag inte råd. Dessutom fungerar min Ford bra för mina behov.

AVSNITT 6. Artiklarna 28–30 handlar om levnadsstandard, trygghet och möjlighet att delta i det offentliga livet som alla andra. Både i det politiska livet och i fritidsliv samt kulturliv.

AVSNITT 5. Fortfarande är självklara rättigheter som yttrandefrihet, utbildning och respekt för privatlivet starkt begränsade för personer med funktionsnedsättningar. Harald Strand går här igenom artiklarna 21-27 i FN:s funktionsrättskonvention där dessa rättigheter beskrivs.