HejaOlika om rättsfall

Bristande tillgänglighet i skolan prövas för första gången i rullstol nu i maj. Fallet gäller en skola i Vara i Västergötland som stämts av DO för att man inte rättat till brister i rullstolsramper.

KVÄLLSPOSTEN. Linnéa, 26, behöver hjälp med det mesta på grund av sitt funktionshinder. Men när hon tände eld på sitt rum stod vårdaren och såg på – och sedan ställdes Linnéa inför rätta. – Hon har gått från välfungerande till grovt kriminell. Om hon hade haft rätt personal, hade det här aldrig lett till åtal, säger försvarsadvokaten Jenny Fugleberg.

BLOGG. Karl Grunewald skrev i ett inlägg på reclaimLSS just denna rubrik!

Kommuner och Försäkringskassan åberopar inte sällan domar för att ge tyngd åt ett avslag på ansökan om LSS-insats. Detta trots att förhållandena inte är jämförbara. När är domarna vägledande - egentligen?

FUB Stockholms län har tagit fram en ny rapport om LSS-domar i förvaltningsrätten. Liksom tidigare rapporter är den mycket kritisk till brister i rättssäkerheten för personer med svåra funktionsnedsättningar. Enskilda förlorar nio av tio LSS-domar som inte gäller assistans.

Försäkringskassan gör det nu ännu svårare att få assistans för behov som hör ihop med vård. Bakgrunden är en fyra år gammal HFD-dom. I den här artikeln beskriver Anna Barsk Holmbom varför domen ökar risken för att få avslag. Hon förklarar också vad du kan göra om du får avslag - och vilka möjligheter det finns att vinna en överklagan.

VLT. På väg till en dansträning för 20 år sedan kastades Madeleine Laurén bokstavligen in i en mardröm. Sedan trafikolyckan har hon lidit av kronisk smärta från nacken, dygnet runt. Men försäkringsbolaget ser inget samband – och hovrätten håller med. ”Jag försöker kämpa på för att inte gå under”, säger hon.

LEX PRESS. En synskadad kvinna har ansökt om ekonomiskt bistånd för internetuppkoppling under juli och augusti 2015. Socialnämnden har avslagit hennes ansökan med motiveringen att hon redan beviljats det högsta beloppet av handikappersättning vilket också bör räcka för internetuppkopplingen. Förvaltningsrätten gav henne rätt till ersättningen, medan kammarrätten upphävde domen och fastställde socialnämndens beslut. HFD meddelar prövningstillstånd.
Anders Ekström fortsätter att kämpa mot Lekebergs kommun för att få bo kvar på Sanna gård trots hotet om tvångsflytt. Nu har han drabbats av ett nytt bakslag. Förvaltningsrätten i Karlstad har avslagit Anders begäran om muntlig förhandling.

LAG & AVTAL. Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Manpower Student AB och Bemanningsföretagen för att ha diskriminerat en funktionshindrad kvinna som sökte jobb i bolaget. DO kräver 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.