HejaOlika om Thomas Jansson

Regeringen får hård kritik för besparingarna inom personlig assistans.
RBU och FUB har de senaste dagarna helt underkänt statsrådet Åsa Regnérs nya uppdrag till Försäkringskassan och kommunerna.

- Det här är ytterligare ett nederlag för assistansen. Det säger Thomas Jansson, ordförande för FUB, i en kommentar till att Högsta Förvaltningsdomstolen sagt nej till resning i ett assistansärende som gäller en person i behov av livsuppehållande tillsyn.

DEBATT. Det är helt orimligt att en dom i HFD från den ena dagen till den andra kan omintetgöra det som gällt fram till dess och därmed omkullkasta livet för dem som drabbas, skriver FUB:s ordförande Thomas Jansson i en debattartikel.

Trollhättekören Syskonringen gjorde succé när de uppträdde på riksdagen under gårdagen. Men det var nära att resan inte kunde bli av – då alla som sökte ledsagning fick avslag från kommunen. Till Stockholm hade de ändå lyckats ta sig för att lyfta frågan om den ”kommunarrest” som många hamnar i när kommuner drar in på ledsagning.

- Skrämmande. Var finns medmänskligheten och empatin?
Thomas Jansson, ordförande för FUB, är frustrerad och förbaskad över avslöjandena i Kalla Fakta på TV4 ikväll.

Mitt under brinnande regeringskris har FUB träffat finansdepartementet och diskuterat en annan kris: den allt tuffare ekonomin för personer med funktionsnedsättningar. - Ett bra möte där vi fick förståelse för problemen som vi beskriver i vår rapport "Fångad i fattigdom", säger Thomas Jansson, FUB.
Sämre tillgång till vård och högre dödlighet i bland annat cancer - det är en realitet för vuxna personer med utvecklingsstörning. Trots att de löper högre risk än andra för att drabbas av både kroppsliga och psykiska sjukdomar så har de sällan tillgång till vård på samma villkor som andra.
Personer med utvecklingsstörning blir allt mer utsatta ekonomiskt. Trots rader av larmrapporter har försämringarna fortsatt. Nu kräver FUB högre bostadstillägg och stopp för konfiskering av besparingar.