HejaOlika om utbildning

Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få fler möjligheter att studera vidare. Det har en majoritet i riksdagen beslutat.
- Jag är otroligt glad, säger Christina Örnebjär (L) vars motion idag bifölls av riksdagen.

SMP. En student har anmält Linnéuniversitetet för diskriminering. Studenten har en funktionsnedsättning och anser sig inte ha fått rätt hjälp.

VETLANDS-POSTEN. Se mig som person eller pedagog. Fokusera inte på min rullstol. Så lyder Amanda Wernersdotters uppmaning. — Jag har en funktionsnedsättning men jag är inte min diagnos, säger den 23-åriga HLK-studenten.

Valjevikens folkhögskola jobbar aktivt med nya satsningar - trots att krisen inom folkhögskolevärlden har blivit allt svårare.
- På Valjeviken löser vi det genom att kompletterande verksamheter får vara med och betala, men så ska det inte behöva vara, säger Eric Sandström, biträdande rektor.

GÖTEBORGS FRIA TIDNING. Bristande information och kunskap, dåligt bemötande och avsaknad av stöd. En ny rapport visar att studenter har upplevt bristande tillgänglighet på universitetet. Nedslående, tycker Ingvor Berndt som är samordnare för Studenter med funktionsnedsättning.

PRESSMEDDELANDE. Högskolan i Borås vill fånga upp en bortglömd grupp i samhället – personer med intellektuellt funktionshinder. Nu ansöker man om medel till ett projekt för att kunna starta en tvåårig utbildning till aktivitetsinspiratör.
PRESSMEDDELANDE. Andelen studenter med funktionsnedsättning vid universitet och högskolor har ökat något. För att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter till utbildning krävs ett tillgängligt utbildningsystem på alla nivåer.
STOCKHOLMS UNIVERSITET. Talböcker är en icke-kommersiell ljudbok. Det är ett hjälpmedel för personer som har en läsnedsättning i form av dyslexi, ADHD eller en synnedsättning.

SVERIGES RADIO. Vid Stockholms universitet hålls den här veckan en särskild kurs för nya studenter som har en funktionsnedsättning. Där får de nya studerande bland annat lära sig hur det kan bli lättare att läsa, skriva och lära sig det de pluggar.

PRESSMEDDELANDE. Nu satsar Vuxenskolan på kurser i långsam takt. Kurserna riktar sig till personer som behöver mer tid på sig. - Vi vill också nå de människor som behöver mer tid på sig, som kanske har särskilda behov eller bara tycker det känns extra svårt att lära sig något nytt, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.