Hur gick LSS-valet?

Foto på budget. Foto: Linnea Bengtsson.

ANALYS. Hur gick valet? Det är en fråga där svaret inte kommer att märkas än på länge, vare sig i riksdagen eller ute i kommuner och landsting. Men hur blev valresultatet för personer som tillhör LSS-gruppen?

Avslag hos Försäkringskassan på grund av ”nya” domen?

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

Försäkringskassan gör det nu ännu svårare att få assistans för behov som hör ihop med vård. Bakgrunden är en fyra år gammal HFD-dom. I den här artikeln beskriver Anna Barsk Holmbom varför domen ökar risken för att få avslag. Hon förklarar också vad du kan göra om du får avslag – och vilka möjligheter det finns att vinna en överklagan.

Oseriösa påståenden vilseleder om assistans

Bild på händer

ANALYS. Vi ser i direktiven för ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”, och i den debatt som uppstått, åter att tveksamma påståenden används som sanning.

Utan rättshjälp hotas LSS som rättighetslag

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

ANALYS. Den senaste veckan har det blivit väldigt tydligt att vissa kommuner använder Förvaltningsrätten (FR) för att inskränka rätten till LSS-insatser för den lilla, utsatta grupp som är berörd.

Därför är det självklart att assistanskostnaderna ökar

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

ANALYS. Personlig assistans stod på nytt i fokus på måndagskvällen. SVT:s Aktuellt rapporterade då om en användare som kommit i kläm sedan assistansföretaget hastigt sagt upp avtalet. I samma program uttryckte ansvarig minister Åsa Regnér stor osäkerhet kring framtiden för assistansreformen. Men varför har ministern och andra debattörer så svårt för att förstå varför kostnadsutvecklingen ser ut som den gör?

Funktionshinderråd utan verkligt inflytande?

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Samverkan mellan kommuner och landsting och organisationer för människor med funktionsnedsättningar finns på de flesta håll, men är inte helt lätt att överblicka. Socialstyrelsen har dock gjort en kartläggning. En erfarenhet därifrån är att intresseorganisationernas företrädare ofta inte tycker att deras kunskaper tas till vara.

Handikapprådets ordförande: ”Det är trögt att få gehör”

Gerd Stenström. Foto: Anders Lindström.

TEMA FUNKTIONSHINDERRÅD. Gerd Stenström har varit ordförande i kommunala handikapprådet (KHR) i Falkenberg i fem år. Hon beskriver rådets viktigaste uppgift som att vara en länk mellan handikapporganisationerna och de kommunala förvaltningarna, en väg för personer med funktionsnedsättning att föra fram problem och bekymmer öga mot öga med beslutsfattare.