Barn är kompetenta – lita på det!

Ann-Marie Stenhammar.

Barn är den primära kunskapskällan när det gäller barns erfarenheter och perspektiv, att vara barn idag. Men det kräver att den vuxne tror på barnets kompetens.

Hon vill få syn på det outsagda

Det outsagda handlar om att identifiera vilka ämnen som förblir outsagda inom familjen. Foto: Anna Pella.

Både barn och föräldrar skyddar varandra från jobbiga sanningar, och redan vid tre, fyra års ålder kan man känna när ens föräldrar undviker ett samtalsämne. Det outtalade skapar mycket onödig oro, menar Ann-Marie Stenhammar, som leder projektet ”Det outsagda mellan barn och föräldrar ”.