Vem skyddar skolelevers funktionsrättigheter i coronatider?

Skolelev

DEBATTARTIKEL. I den rådande pandemin är det en självklarhet att åtgärder måste vidtas och att alla måste anpassa sin vardag för att minska smittspridningen. Dock måste de som fattar beslut beakta människors olika förutsättningar att anpassa sig till nya omständigheter. Elever med funktionsnedsättning kan inte plötsligt ställas utan det stöd som skolan har arbetat fram. […]

LSS-handläggare missar ofta att lyssna på barnen

Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.|Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.

Bristande kunskap om funktionsnedsättningar och avsaknad av hjälpmedel för kommunikation leder till att barns bästa ofta inte tillvaratas vid LSS-insatser. Det visar en undersökning gjord av Socialstyrelsen.

Barnens rapport till FN

Maria Larsson fick ta emot rapporten från barn och ungdomar. Foto: Linnea Bengtsson.

700 barn har tyckt till om hur Sverige kan bli bättre på att följa FN:s barnkonvention. Åsikterna har samlats i en rapport som Nätverket för barnkonventionen den 18 november överlämnade till Maria Larsson och Kirsten Sandberg.