Ny rapport avslöjar ”häpnadsväckande” informationsbrister om covid-19

Kvinna med ansiktsmask

En lika häpnadsväckande som oroväckande brist på information, samt en nonchalans inför vad lagen säger om till exempel besöksförbud på en gruppbostad. Så beskriver Riksförbundet FUB resultatet av en högaktuell enkätundersökning  om covid-19 på LSS-bostäder. ”Enkätsvaren visar att många kommuner och privata utförare brister när det gäller information till anhöriga och ställföreträdare om rutiner med […]

Så förbereder du dig för att klara covid-19 och sommarvärmen

Bildcollage med bostad och munskydd

Sommar! Värme, glädje, sol och bad. Eller? För många personer med omfattande funktionsnedsättningar kan sommaren också innebära nya problem som i kombination med oro för covid-19 kan göra att familjen går ner för räkning. Det bästa sättet att förekomma problem är att förebygga. För att kunna förebygga behövs kunskap. Råd vid värmeböljor I en informationsbroschyr […]

Hård kritik mot nya smittbärarpengen: ”Obegripligt begränsad”

Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson.

Efter lång väntan beslutade riksdagen idag införa en ny smittbärarpenning. Men vilka grupper som omfattas är fortfarande oklart. Och beslutet får hård kritik av funktionsrättsrörelsen. – Den ringa budgeten för ersättningen ger en fingervisning om att beslutet utgår från obegripliga begränsningar, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i en första kommentar. Hon har hela […]

Varnar för ”oacceptabel överdödlighet” vid intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha betydligt ökad risk att dö av covid-19, enligt en studie i USA. Studien gick igenom medicinska uppgifter om 30 000 personer som smittats av viruset, varav 474 med funktionsnedsättningar som cp-skada, Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visade att dödstalet för personer med intellektuell funktionsnedsättning låg på 4,5 procent […]

En procent av assistansberättigade har smittats

Sophie Karlsson, ordförande för IfA. Foto: Malin Näslund

Kommunalarbetaren rapporterar att en procent av alla som i oktober hade beslut enligt LSS om personlig assistans eller assistansersättning är bekräftat smittade av covid-19, enligt Socialstyrelsen. I den här gruppen har 27 personer avlidit. Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, menar att detta innebär att ”det verkar vara relativt få som blir drabbade än så länge”. Samtidigt konstaterar hon att om man ser till antalet avlidna ”så är det en högre andel än i befolkningen i övrigt”.

Vårdpersonal ska få gratis testning

Vård- och omsorgspersonal inom sjukvård, äldreomsorg och LSS ska få gratis antikroppstestning för covid-19, skriver Kommunalarbetaren. Även grupper med samhällsviktiga funktioner ska testas, som en del av regeringens nya satsning på utökad testning.

Närstående måste få rätt till smittskyddspeng – Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson.

Varför omfattas inte närstående av regeringens förslag till smittskyddspenning? Funktionrättsrörelsen protesterat mot begränsning och menar att det får allvarliga följder genom ökad smitta och havererad privatekonomi. – Hur välkommet det än är att den förebyggande sjukpenningen nu blir verklighet, ser vi det som allvarligt att personer i riskgrupperna riskerar att smittas av sina närstående, och […]

Skyddsutrustning för assistansanordnare – så fungerar det

Nu har SKR publicerat information till kommuner och privata anordnare, med ett förslag till rutin för kommunernas hantering av tillgång till skyddsutrustning med anledning av covid-19.
Förhoppningsvis kan det leda till en förbättring, skriver arbetsgivarföreningen KFO.
Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.
Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning: Den privata utföraren köper själv in utrustning. Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Ingen add-medicin under coronakrisen

Gefle Dagblad rapporterar att hundratals patienter inom psykiatrin i Gävleborg har fått sina behandlingar uppskjutna under coronakrisen. – Det kändes som att börja om igen, säger Sofie som genomgått en lång utredning för att få diagnosen add. Nu tvingas hon vänta ytterligare på medi­ci­nering, skriver tidningen.

LSS-boenden kan få skyddsutrustning från staten

Egentligen är det kommuner och vårdbolag som ska köpa in skyddsutrustning till LSS-boenden och dagliga verksamheter. De kan också få utrustningen genom Socialstyrelsen, rapporterar Sveriges radio.