Frågor och svar kring LSS

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt vad som är normalt föräldraansvar och vad som går utöver det.”

Allmänna arvsfonden får skyhögt belopp

Drygt 68 miljoner kronor kom nyligen in till Allmänna arvsfonden. Alla som önskar starta projekt för att förbättra situationen för främst barn och unga med funktionshinder kan söka pengar från fonden.

Studiestöd dras in för funktionshindrade

Funktionshindrade studenter kan komma att förlora 2 000 kronor i månaden när de inte längre kan få både sjuk- eller aktivitetsersättning och studiemedel. Sedan årsskiftet gäller nya regler hos CSN, Centrala studiestödsnämnden, som ska motverka att man får dubbla ersättningar, skriver Kristiansbladet.

Krångligt för föräldrar att söka bidrag

Byråkratin hos Försäkringskassan är för komplicerad. Det tycker 50 småbarnsföräldrar som svarat på en enkätundersökning tidningen Dagen gjort. Formulär som är svåra att förstå och alldeles för långa handläggningstider suger musten ur många föräldrar, skriver Dagen.