Hård kritik mot nya smittbärarpengen: ”Obegripligt begränsad”

Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson.

Efter lång väntan beslutade riksdagen idag införa en ny smittbärarpenning. Men vilka grupper som omfattas är fortfarande oklart. Och beslutet får hård kritik av funktionsrättsrörelsen. – Den ringa budgeten för ersättningen ger en fingervisning om att beslutet utgår från obegripliga begränsningar, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i en första kommentar. Hon har hela […]

Närstående måste få rätt till smittskyddspeng – Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Wallenius. Foto: Linnea Bengtsson.

Varför omfattas inte närstående av regeringens förslag till smittskyddspenning? Funktionrättsrörelsen protesterat mot begränsning och menar att det får allvarliga följder genom ökad smitta och havererad privatekonomi. – Hur välkommet det än är att den förebyggande sjukpenningen nu blir verklighet, ser vi det som allvarligt att personer i riskgrupperna riskerar att smittas av sina närstående, och […]

S-rapport vill slopa ”funkisskatten” och öppna jobben för alla

Lars Lindberg.

Socialdemokratiska tankesmedjan Tiden presenterar idag ett förslag till ny funktionshinderpolitik. Rapporten ”En funktionshinderpolitik för 2020-talet” förespråkar att stat, fackförbund och arbetsgivarna ser till att ordna fler jobb till funkisar. Dessutom vill man sänka skatten för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Rapporten har skrivits av Lars Lindberg och Alexandra Völker. Idag presenterar de förslagen i […]

Nu finns inte längre något försvar för den höga skatten

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

DEBATT. Politik är att vilja, sa Olof Palme 1964. Nu är det bevisat att det gäller även 2020 för Centerpartiet. Idag skriver C på sin hemsida: Nu är förslaget om skattesänkningar för boende i glest befolkade områden färdigt. Centerpartiet presenterade satsningen under Almedalsveckan 2019 och nu ska förslaget gå till Lagrådet. Skattesänkningen föreslås införas 1 […]

Nytt bostadstillägg för dyra LSS-bostäder

Socialnämnden i Vingåker vill införa ett nytt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som har rätt till bostad enligt LSS, skriver Katrineholms-Kuriren.
Skälet är att man vill möjliggöra rimliga hyror i nya bostäder.
– Om vi inför bostadstillägget kan vi ha relativt marknadsmässiga hyror. Då ser vi tydligt och klart vad som kostar, annars blir det en dold subvention, säger Robert Skoglund, ordförande i socialnämnden, till tidningen.

Äntligen en positiv nyhet om ekonomin för LSS-gruppen

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Meningen är att den enskilde inte ska drabbas av ytterligare kostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. Låt oss hoppas att utredaren tar till sig […]

Hallengren: Stoppa merkostnaderna för enskilda i LSS-boende

Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson

Regeringen vill förhindra att enskilda drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. – Det är en viktig och grundläggande princip, säger socialminister Lena Hallengren som tillsätter en utredning för att se över reglerna för LSS-boende. Att ingen ska ha merkostnader på grund av funktionsnedsättning har man länge varit överens om, men […]

Alla skyller på alla!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Riksförbundet FUB och jag har sedan 2014 regelbundet, i den återkommande rapporten ”Fångad i fattigdom”, redogjort för hur den ekonomiska situationen ser ut för våra medlemmar och andra med så omfattande funktionsnedsättningar att de tillhör LSS-gruppen. Nu lanserar vi version 2020 av Fångad i fattigdom. De är naturligtvis ett rop på åtgärder, om någon inte har förstått det.

FUB: Klappjakt på personer med funktionsnedsättning

Harald Strand och Stefan Löfven. Foton: Linnea Bengtsson

Riksförbundet FUB kritiserar regeringen för en rad allvarliga försämringar för personer med funktionsnedsättning. Det senaste dråpslaget är att man går miste om höjningen av det statliga bostadstillägget som pensionärer får del av redan från 1 december.