Nu finns inte längre något försvar för den höga skatten

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

DEBATT. Politik är att vilja, sa Olof Palme 1964. Nu är det bevisat att det gäller även 2020 för Centerpartiet. Idag skriver C på sin hemsida: Nu är förslaget om skattesänkningar för boende i glest befolkade områden färdigt. Centerpartiet presenterade satsningen under Almedalsveckan 2019 och nu ska förslaget gå till Lagrådet. Skattesänkningen föreslås införas 1 […]

Äntligen en positiv nyhet om ekonomin för LSS-gruppen

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Meningen är att den enskilde inte ska drabbas av ytterligare kostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. Låt oss hoppas att utredaren tar till sig […]

Alla skyller på alla!

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

Riksförbundet FUB och jag har sedan 2014 regelbundet, i den återkommande rapporten ”Fångad i fattigdom”, redogjort för hur den ekonomiska situationen ser ut för våra medlemmar och andra med så omfattande funktionsnedsättningar att de tillhör LSS-gruppen. Nu lanserar vi version 2020 av Fångad i fattigdom. De är naturligtvis ett rop på åtgärder, om någon inte har förstått det.

Olaglig och onödig fattigdom

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson

DEBATT. Fattigdomen för LSS-gruppen har accelererat under senare år. Förklaringen är dels dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning med hög skatt, dels orimligt höga hyror i gruppbostad kombinerat med ett icke anpassat bostadstillägg. Detta beror helt och hållet på beslut tagna av våra ansvariga politiker!

Därför har fattigdomen inom LSS-gruppen accelererat

Harald Strand. Foto: Linnea Bengtsson.

Ni som inte ännu läst FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom” – gör det! Så kanske ni inte längre luras av politiker som påstår sig vilja ”värna LSS”. Målet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att den lilla grupp med svåra funktionsnedsättningar som omfattas ska få ”ett liv som alla andra”, […]