Från ung till vuxen med funktionsnedsättning

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. E n ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning.

Långsiktigt stöd ger arbete

I en forskningsstudie identifierar Magnus Tideman

Individuellt utformat stöd har visat sig vara en framgångsfaktor för att hjälpa personer med funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Men stöden behöver bli mer personligt baserade och framför allt långsiktiga för att ha en verklig effekt för många, det konstaterar Magnus Tideman, professor på Högskolan i Halmstad, i en forskningsstudie.

Funktionshinder – vinnande tema i Almedalen

Birgitta Andersson och Sonja Calais van Stokkom diskuterade forskningspolitik i Handikappförbundens tält på söndagen. Foto: Linnea Bengtsson.

Funktionshinderfrågor sätter stark prägel på årets Almedalsvecka.
– Det är mest förekommande temat bland seminarierna i Almedalen i år, hävdade Birgitta Andersson när Handikappförbunden drog igång första seminariet vid lunchtid på söndagen.

SBU efterlyser mer forskning om åtgärder vid dyslexi

'- Dyslexitesterna måste utvärderas för att se vad som fungerar

I Sverige används mer än 50 olika tester för att diagnosticera dyslexi hos barn och unga. Men inget av dem är vetenskapligt utvärderade. Det visar den nya rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu släppt.

Tiro är en elrullstol, eller?

Lisbeth Nilsson har tagit fram metoden "Kör för att lära".

– Det som är annorlunda med Tiro är att man kan sitta och köra i den även om man inte förstår vad det är man gör. Man lär sig medan man övar, säger arbetsterapeut Lisbeth Nilsson.