10 frågor till Harald Strand

Harald Strand är kritisk till S-löftet om bättre vård för äldre. Han vill att de mest utsatta prioriteras.

Harald Strand har blivit rösten som allt fler lyssnar på. Hans blogg ”Reclaim LSS” handlar om personer med stora funktionsnedsättningar, och läses av politiker, jurister och handläggare. En av påhejarna är Karl Grunewald som berömmer bloggen som motvikt till de krafter som försöker begränsa insatserna enligt LSS.

Vi trodde lagen var till för individen!

Harald Strand och Emanuel Mörk. Foto: Linnea Bengtsson.

DEBATTARTIKEL. Det har blivit svårare för enskilda personer att vinna i domstol vid tvister om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. ”Vår senaste rapport (om rätten till kontaktpersoner) visar att den enskilde endast får rätt i ett av tio mål”, skriver Harald Strand och Emanuel Mörk, FUB Stockholms län i denna debattartikel.

Försämringarna har fortsatt – trots alla larm

Thomas Jansson.

Personer med utvecklingsstörning blir allt mer utsatta ekonomiskt.
Trots rader av larmrapporter från myndigheter och utredningar har försämringarna fortsatt.
Nu kräver FUB högre bostadstillägg och stopp för konfiskering av besparingar.

Han protesterar mot hånskratten

Anders Peterson är ordförande för Riks-Klippan som består av ledamöter med utvecklingsstörning. Foto: Victoria Sjöström.

– Vi blir besvikna, bestörta och känner oss blottade.
En debattartikel från Anders Peterson, ordförande för Riks-Klippan, väcker uppmärksamhet.

Rättsombudet som tvingar kommunen att lyssna

'- Det är ett jädrans glapp mellan att ses som kommunens störste fiende och "Årets unika föreningshjälte"

Willy Engebrethsen i Falkenberg har som rättsombud i FUB kunnat följa hur LSS-lagen tillämpas i samhället. Han kan se att verkligheten i dag har kommit långt från de tankar som fanns när lagen stiftades. – Det finns ingen rättssäkerhet, det finns ingen som ställs till svars, säger han.

FUB: Svenska staten sviker de svagaste

Thomas Jansson.

Fyra av tio kommuner saknar pengar för att uppfylla intentionerna i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
De flesta dem skyller på Försäkringskassan, som anklagas för att vältra över kostnader på kommunerna.
Det hävdar Riksförbundet FUB i rapporten ”Svenska staten sviker de svagaste”.