Så förbereder du dig för att klara covid-19 och sommarvärmen

Bildcollage med bostad och munskydd

Sommar! Värme, glädje, sol och bad. Eller? För många personer med omfattande funktionsnedsättningar kan sommaren också innebära nya problem som i kombination med oro för covid-19 kan göra att familjen går ner för räkning. Det bästa sättet att förekomma problem är att förebygga. För att kunna förebygga behövs kunskap. Råd vid värmeböljor I en informationsbroschyr […]

Guide: Utsatthet hos barn med funktionsnedsättning

Elisabeth Ljungström

Barn med funktionsnedsättning utsätts för våld och övergrepp i nära relationer i högre grad än andra barn. Varför är det så och vad bör göras för att förebygga detta? Vi frågade Elisabet Ljungström, socionom och projektutvecklare på Bräcke diakoni, som under många år arbetat för att uppmärksamma frågan om våld mot barn med funktionsnedsättning. 1. Vad säger […]

Guide: Vägar till skolnärvaro

Annelie Karlsson. Foto: Anna Pella|Annelie Karlsson. Foto: Anna Pella

Allt fler skolor och huvudmän uppmärksammar och arbetar med insatser för att få tillbaka elever som stannar hemma från skolan, men fortfarande finns en stor och utbredd okunskap. Vi reder ut frågetecknen tillsammans med Annelie Karlsson, specialpedagog och fortbildare, och förälder till barn med omfattande skolfrånvaro.

Missnöjd med vården – hur gör jag för att byta läkare? (ny)

Marie Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

HITTA RÄTT I VÅRDEN. Vi har dagligen kontakt med skadade eller sjuka klienter. De är spridda över hela Sverige. Vi ser att det är stor skillnad på vilken vård man får beroende på var i landet man bor, vem man är och vilken läkare man träffar. Det skriver Marie Nilsson, AJ Personskador. I den här […]

Missnöjd med vården – hur gör jag för att byta läkare?

Marie Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

HITTA RÄTT I VÅRDEN. Vi har dagligen kontakt med skadade eller sjuka klienter. De är spridda över hela Sverige. Vi ser att det är stor skillnad på vilken vård man får beroende på var i landet man bor, vem man är och vilken läkare man träffar. Det skriver Marie Nilsson, AJ Personskador. I den här artikeln tipsar hon om vad man själv kan göra för att få bättre hjälp inom vården.

Preskription: Därför går många barn miste om stora framtida ersättningar

Ditt barns rätt till framtida ersättningar för skador kan gå förlorad om du som förälder anmäler för sent till försäkringsbolagen, skriver Marie Nilsson, personskaderådgivare på AJ Personskador. Om något händer är det viktigt att förstå vad reglerna om preskription innebär. Föräldrarna måste inte bara se till att barnet får vård och behandling, de måste även […]

Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

Arbetsförmedlingen. Foto: Linnea Bengtsson

Är du arbetslös och har en funktionsnedsättning – men längtar efter att få jobba? Rätt hjälpmedel öppnar vägen för många. Via Arbetsförmedlingen kan du och din arbetsgivare få upp till 100 000 kronor vardera i bidrag till arbetshjälpmedel.