Bortglömda barn ska äntligen få bättre stöd

Gabriel Wikström. Foto: Linnea Bengtsson.

Barn som föds med skadar av alkohol och droger ska få bättre stöd i framtiden. Det hoppas folkhälsominister Gabriel Wikström. Han har gett SBU i uppdrag att granska området för att öka kunskapen.

Fördomar om ett plågsamt liv

”Det finns många för­domar om att ett liv med funktions­begränsningar innebär plågor” Foto: Anna Pella.

Livskvalitet eller lidande? När tekniken gör det möjligt att överleva svåra skador i och utanför fosterlivet hamnar etiken i fokus. Var går gränsen för när livet är värt att leva och vem ska bestämma det? Vi frågade Niklas Juth, docent och lektor i medicinsk etik.

GUIDE: Allt du behöver veta om spasticitet

Kristina Tedroff.

Förändrad muskelspänning försvårar kroppens viljemässiga rörlighet och kan orsaka allvarliga problem med smärta och felställningar. Vilka behandlingsmetoder finns och hur kan man minska de påfrestningar spasticiteten medför?

Snart kan Celina få rätt vård

För att Celina ska kunna bo med sin familj har hennes föräldrar inrättat ett minisjukhus i sitt hem, och mamma Katarina drömmer om att ha dygnet-runt-tillgång till ett specialiserat jourläkarteam som kan erbjuda hemsjukvård. Nu deltar hon i ett projekt som hon hoppas ska leda till att Celina snart kan få rätt vård.

Röster från hela Sverige

Läs om Celina i artikeln "Svart kan Celina få rätt vård". Foto: Anna Pella.

Här berättar familjer från de övriga fem olika sjukvårds­regionerna i landet hur de upp­lever sitt multisjuka barns vård.

”Livskvaliteten ökar för hela familjen”

Emma Rylander

Hemsjukvård handlar om att göra det så bra som möjligt för det sjuka barnet och hela dess familj, så att de kan ha en så normal vardag som möjligt. Det är också mer kostnadseffektivt än att vårdas på sjukhus. Trots det har hemsjukvårdsteamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus fått kämpa för sin existens ända sen starten.

Föräldrar påverkar framtidens barnsjukvård

Nyligen hölls en workshop där föräldrar till multisjuka barn bjöds in att komma med idéer om vad som behöver förbättras. Foto: Astrid Lindgrens barnsjukhus. Foto: Anna Pella.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus pågår just nu ett större arbete kring multisjuka barns omhändertagande, där föräldrar är inbjudna att vara med och forma den nya vården. Förbättrat mottagande inne på sjukhuset men också en mer uppsökande vård i hemmen kan bli verklighet inom en snar framtid enligt överläkare Christina Strömbeck.

”Varje dag är jag glad för att de lever”

Erika Svantessons dokumentär ”Det omöjliga valet” kan fortfarande lyssnas på via sverigesradio.se. Foto: Anna Pella.

När Erika och hennes man fick veta att en av deras väntade tvillingar skulle födas med en svår funktionsnedsättning, ställdes de inför livsavgörande val. Möt familjen som tycker att beslut om liv och död ska fattas av dem som också ska leva med konsekvenserna.

Lucas tics lindras med antibiotika

Foto: Anna Pella.

För tre år sedan blev Lukas Everitt, 13, på kort tid helt personlighetsförändrad. På BUP trodde man att det var hans ADHD som förvärrats, men familjen förstod att det var något som inte stämde. Det visade sig att Lukas insjuknat i den sällsynta och omstridda sjukdomen PANDAS, som i många fall kan behandlas med vanlig antibiotika.