”Graverande undermålig statistik om arbetslöshet”

Ingrid Burman är oroad över att förbättrad konjunktur ger alltför få jobb till personer med funktionsnedsättningar.

Handikappförbunden dömer ut Arbetsförmedlingens rapport om arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättningar.
– Det är graverande att statistiken är så undermålig att uppgifter om ökad arbetslösheten inte är statistiskt tillförlitliga, säger Ingrid Burman, ordförande.

Varnar för alltför stort fokus på återgång till arbete

Ingrid Burman är oroad över att förbättrad konjunktur ger alltför få jobb till personer med funktionsnedsättningar.

Personer med stora vårdbehov kan komma i skymundan, varnar Handikappförbunden i en kommentar till Socialförsäkringsutredningens förslag.
– Även de som står långt ifrån arbetsmarknaden måste ha rätt till rehabilitering, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

”Hög tid att förstärka anställningsstöden”

Ingrid Burman är oroad över att förbättrad konjunktur ger alltför få jobb till personer med funktionsnedsättningar.

– Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag.
Det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i ett uttalande med anledning av nya dystra prognoser för jobb till personer med funktionsnedsättning.

Handikappförbunden besvikna på budgetförslaget

Nu stormar både funktionshinderrörelsen och omsorgsbranschen mot regeringens budgetproposition för 2015. Regeringen anklagas för löftesbrott när man inte höjer statsbidragen för funktionshinderorganisationer.

Fem åtgärder som kan rädda LSS

'- Kalla fakta bekräftade vad vi misstänkt. Många av förbundens medlemmar har under en längre tid känt av denna inhumana människosyn

Handikappförbunden presenterar idag fem åtgärder för att rädda LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Rättshjälp för enskilda och skärpta straff för kommuner som inte följer lagen, är två av kraven.

De värsta missarna i höstbudgeten

De glömde jobben för personer med funktionsnedsättningar. Regeringen på en gruppbild från augusti 2013. Foto: Martina Huber

Trots att jobben sägs vara regeringens viktigaste fråga saknas satsningar på jobb för personer med funktionsnedsättningar.
Den kritiken kommer från Handikappförbunden som också reagerar mot att bilstödet minskas med 113 miljoner kronor.

”Regeringen måste orka genomföra Funka-utredningen”

Hoppas på skarpa förslag från regeringen. Ingrid Burman representerar nästan en halv miljon svenskar som är medlemmar i olika handikappförbund.

– Jag hoppas verkligen att det blir möjligt för föräldrar att anställa egna barn med lönestöd.
Det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en intervju om Funka-utredningens förslag till nya stöd på arbetsmarknaden.