Nytt hopp för de som drabbas av assistanskrisen

Mikael Klein är politisk chef på Funktionsrätt Sverige och expert i LSS-utredningen. Foto: Linnea Bengtsson.

Nu växer hoppet om att regeringen stryker spardirektivet till LSS-utredningen.
Lena Hallengren har bjudit in funktionshinderdelegationen till extra möte den 23 april.
– Min gissning är att regeringen då ändrar direktiven, att man backar tillräckligt för att lugna opinionen, säger Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.

”Om du frågar mig så låter matning och andning som grundläggande behov”

Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson.|Foto|Foto|Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson|Foto

Lena Hallengren suckar djupt. Intervjun har pågått en kvart och vi har pratat om LSS-utredningen, spardirektivet, omprövningsstoppet. Nu vill vi veta varför regeringen valde att ändra reglerna för assistenters väntetid, men inte för andning och matning.
– Om du frågar mig, så låter matning och andning som grundläggande behov, säger Lena Hallengren.

Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning

Efter en vecka på nya jobbet: Lena Hallengren lägger fram förslag om ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning.

Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts av två nya ersättningar: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det förslaget blev en av Lena Hallengrens allra första insatser som nytt statsråd med ansvar för funktionshinderpolitik.

Barns behov kan inte lagstiftas bort

Ann-Kristin Ölund är habiliteringsläkare och kontaktperson i en arbetsgrupp för personer med flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening. Hon har skrivit detta öppna brev tillsammans med åtta andra personer inom vården. Foto: Anna Pella.

Vi är många läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar som är mycket bekymrade över det som nu sker i spåren av direktiv och utredning om LSS. Grundläggande behov som att äta och andas måste bedömas som medicinska och inte begränsas av juridik.

Nytt hopp om utökad daglig verksamhet

Sysselsättning för personkrets 3 är en angelägen fråga

Socialdemokraterna tänder ett nytt hopp om att daglig verksamhet ska kunna utökas.
– Frågan är väldigt angelägen, sa Lena Hallengren på debatten Vägen till arbete i Almedalen den 2 juli.