Ny rapport avslöjar ”häpnadsväckande” informationsbrister om covid-19

Kvinna med ansiktsmask

En lika häpnadsväckande som oroväckande brist på information, samt en nonchalans inför vad lagen säger om till exempel besöksförbud på en gruppbostad. Så beskriver Riksförbundet FUB resultatet av en högaktuell enkätundersökning  om covid-19 på LSS-bostäder. ”Enkätsvaren visar att många kommuner och privata utförare brister när det gäller information till anhöriga och ställföreträdare om rutiner med […]

Bengt Eliasson: Ändra lagen så att LSS-rättigheter inte kan försämras

Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson

Förtydliga LSS-lagstiftningen snarast så att det uttryckligen står i lagen att uppnådda rättigheter inte får försämras och gynnande beslut ska gälla, skriver Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionsfrågor och LSS. Syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, handlar om att du har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva […]

Omstridda LSS-utredningen dammas av och går nu ut på remiss

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson

Det blåser upp till ny strid om LSS, lagen om stöd och service. Rgeringen har beslutat skicka ut den omstridda LSS-utredningen på remiss. Svar vill man ha senast 12 november. LSS-utredningen har redan hunnit samla en hel del damm. Det har gått nästan ett och ett halvt år sedan den presenterades av Gunilla Malmborg. ”Kasta […]

Inlåst och isolerad i flera år – nu ryter JO till

Thomas Norling. Foto: Pernille Tofte

En av de boende på LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö har varit inlåst större delen av dygnet under flera år. ”Det står klart att han rent faktiskt varit frihetsberövad. Utan att gå in i en bedömning av om inlåsningen utgjort ett olaga frihetsberövande, kan jag konstatera att LSS inte ger något utrymme för en sådan åtgärd”, […]

Kommunen verkställde inte LSS-beslutet på tre år

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Norrköpings kommun för att ha dröjt över tre år med att verkställa ett beviljat beslut om LSS -insats för en person.
IVO anser att detta är en ”oacceptabelt lång väntetid” och påpekar att dessa beslut bör verkställas omedelbart.

KD: Grundintentionen i LSS är eliminerad

Det är regeringens skyldighet att agera när rättspraxis så uppenbart strider mot intentionen med LSS och mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning , skriver kristdemokraterna Ebba Busch, Pia Steensland, Acko Ankarberg Johansson och David Lega.

Nytt nej till kommunernas krav på att kunna upphäva LSS-beslut

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson

SKR:s senaste krav på lagändringar för att kunna upphäva LSS- och SoL-beslut får ett klart nej av socialminister Lena Hallengren. – Många av Sveriges kommuner befinner sig i ett extremt pressat läge just nu. Jag ser dock inte att detta kan avhjälpas genom att vi ändrar i lagen, säger Lena Hallengren till Assistanskoll.se idag. Skjuter […]

Så vill FUB stoppa spridning av coronaviruset till LSS-bostäder

Bild från gruppbostad. Foto: Linnea Bengtsson

Kommunerna får inte låta personal gå mellan äldreomsorg, hemtjänst och LSS-bostäder. Uppmaningen kommer från Riksförbundet FUB. I en skrivelse varnar FUB för att det skulle leda till ökad smittspridning. ”Under de senaste veckorna har Folkhälsomyndigheten dagligen uppmärksammat den höga andelen dödsfall på grund av covid-19 inom äldreomsorgen, framför allt på äldreboenden. Det förefaller troligt att […]

Strid om olagliga besöksförbud på LSS-boenden

Julia Henriksson, FUB. Foto: Linnea Bengtsson

Landskrona är en av de kommuner som infört besöksförbud på LSS-boende, trots att det strider mot Socialstyrelsens regler. Riksförbundet FUB har kontaktat kommunen med uppmaningen att släppa besöksförbudet. Men kommunen vägrar. – Det är naturligtvis jättebra att man gör allt för att minska smittspridningen men vi tror mycket mer på att man använder rekommendationer än […]

”Kommunernas försök att urholka LSS kan bli förödande”

Eva Borgström, Harald Strand, Judith Timoney och Julia Henriksson. Foto: Linnea Bengtsson

Riksförbundet FUB går till storms mot Sveriges Kommuner och Regioners krisförslag om ändringar av LSS och socialtjänstlagen. Förbundet beskriver SKR:s förslag som allvarliga försämringar som kan få förödande konsekvenser. Även organisationen STIL betecknar förslagen som ”fullständigt oacceptabla”. ”SKR vill att LSS och Socialtjänstlagen ska få en ny paragraf som säger att kommunen kan prioritera vem […]